ข่าวประชาสัมพันธ์
ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 64
ประสัมพันธ์ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและกำหนดเปิดภาคเรียน 2/2564
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 64
ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่ายประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2564
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 64
กำหนดการรับ-ส่ง เอกสารประกอบการเรียน รับเงินค่าอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 64
ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการทั้ง4ฝ่ายเข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการและรองเขตพื้นที่การศึกษา
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 64
ยินดีต้อนรับ ผอ.จุไรรัตน์ เอิบกมล เนื่องในโอกาส มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 64
ขอเชิญชวน ร่วมเขียนคำอวยพรแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 กันยายน 2564
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 64
ประชาสัมพัมพันธ์ กำหนดการรับ-ส่ง เอกสารประกอบการเรียน รับเงินค่าอาหารกลางวัน และรับอาหารเสริมนม
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 64
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนประจำเดือน สิงหาคม
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 64
ขอยกเลิกการประชาสัมพันธ์ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน วันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ไว้ก่อน
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 64
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนความเหมาะสมของแต่ละระดับชั้น
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 64
คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและประเมิน ก่อนเปิดเรียน
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
ประกาศ เปิดภาคเรียน วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการแจก อุปกรณ์การเรียน เงินค่าอุปกรณ์การเรียน
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
ประชุมคณะครู ผ่านระบบ ZOOM เพื่อเตรียมความพร้อม และแนวปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 64
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียน ที่อยู่ต่างจังหวัดและนอกเขตพื้นที่
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 64