ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุและธุรการ MEP รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้ค่ะ
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 2 ด้าน
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ที่มีผลการประเมินความสามารถ(NT) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 65
ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประเมิน (TEDET) ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
ยินดีกับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถทำคะแนนเฉลี่ยได้สูง ในการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนหัวแข็ง รณรงค์การใส่มวกกันน็อก"
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีคะแนนสอบ O-net ปีการศึกษา 2564 เต็ม 100 คะแนน และคะแนนสูงสุดรายวิชา
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกันนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์(รวม48คน)
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 โครงการห้องเรียนพิเศษ
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 65
ร่วมเชียร์โรงเรียนของตัวเองในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ALTV Quiz Challenge
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทึ่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (จำนวน 7 คน)
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (เงื่อนไขพิเศษ)
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 65
ประกาศร้ายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (นอกเขตพื้นที่บริการ)
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นักเรียนโครงการ (MEP) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ทั้ง ประเภท ก และประเภท ข
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(MEP) ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 65
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน MEP ป.1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 65
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 64