ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนความเหมาะสมของแต่ละระดับชั้น
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 64
คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและประเมิน ก่อนเปิดเรียน
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
ประกาศ เปิดภาคเรียน วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการแจก อุปกรณ์การเรียน เงินค่าอุปกรณ์การเรียน
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
ประชุมคณะครู ผ่านระบบ ZOOM เพื่อเตรียมความพร้อม และแนวปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 64
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียน ที่อยู่ต่างจังหวัดและนอกเขตพื้นที่
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ค่ะ
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 64
ประกาศ รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ จำนวน ๒ อัตรา
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 64
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 64
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบและมีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 64
ประกาศนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 64
เด็กเก่ง คำศัพท์ เข้าร่วมแข่งขันรายการ Vocab King ของบริษัท ทโมนไทย จำกัด เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 64
เด็กเก่ง TEDET โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 64
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 64
ประกาศผล การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 โครงการ (MEP) ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 64
เลื่อนกำหนดวันรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 64