ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 65
สพป.อย.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 65
จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 65
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 65
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุและธุรการ MEP
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 65
รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุและธุรการ MEP
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 65
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาในโอกาสเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 65
Big cleaning day ก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการฯMEP
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 65
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุและธุรการ MEP รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้ค่ะ
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 2 ด้าน
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ที่มีผลการประเมินความสามารถ(NT) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 65
ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประเมิน (TEDET) ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
ยินดีกับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถทำคะแนนเฉลี่ยได้สูง ในการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนหัวแข็ง รณรงค์การใส่มวกกันน็อก"
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีคะแนนสอบ O-net ปีการศึกษา 2564 เต็ม 100 คะแนน และคะแนนสูงสุดรายวิชา
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 65