ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่2
ภาษาไทย
ภาษาไทย ป.2 เรื่องไตรยางค์และการผันวรรณยุกต์

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ป.2 เรื่องจำนวนนับไม่เกิน 1000 1. เฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 1 บทที่ 1 หน้า 2-10
2. เฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 1 บทที่ 1 หน้า 11-19 เฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 1 บทที่ 1 หน้า 20-26
4. เฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 1 บทที่ 1 หน้า 27-35

ภาษาอังกฤษ
Learn English with Kru Far (Let's Go2) Unit 1 Let's Talk Learn English with Kru Far (Grammar Friends2) period1/64
Learn English with Kru Far (Let's Go2) Unit 1 Let's Learn Learn English with Kru Far (Grammar Friends2) period2/64
Learn English with Kru Far (Let's Go2) Unit 1 Let's Learn More Learn English with Kru Far (Grammar Friends2) period3/64
Learn English with Kru Far (Let's Go2) Unit 1 Let's Read Learn English with Kru Far (Grammar Friends2) period4/64
Learn English with Kru Far (Let's Go2) Unit 1 Answer Key Learn English with Kru Far (Grammar Friends2) period5/64
Learn English with Kru Far (Let's Go2) Unit 2 Let's Talk Learn English with Kru Far (Grammar Friends2) period6/64
Learn English with Kru Far (Let's Go2) Unit 2 Let's Learn Learn English with Kru Far (Grammar Friends2) period7/64
Learn English with Kru Far (Let's Go2) Unit 2 Let's Read Learn English with Kru Far (Grammar Friends2) period9/64

ภาษาจีน
เรียนรู้ภาษาจีน สนุกกับภาษาจีน
เรียนรู้ภาษาจีน คลิป 3 เรียนรู้ภาษาจีน คลิป 4
เรียนรู้ภาษาจีน คลิป 5 เรียนรู้ภาษาจีน คลิป 6
เรียนรู้ภาษาจีน คลิป 7 เรียนรู้ภาษาจีน คลิป 8