ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่3
ภาษาไทย
บทที่ 1 ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว พยัญชนะและสระในภาษาไทย
บทที่ 2 แต่เด็กซื่อไว้ ภาษาไทย ป 3 part 2
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 บทที่ 3 เรื่อง ป่านี้มีคุณ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง มาตราตัวสะกด
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง มาตราตัวสะกด ไม่ตรงมาตรา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง มาตราตัวสะกด
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 บทที่ 4 เรื่อง อาหารดีชีวีมีสุข วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คำประวิสรรชนีย์ และไม่ประวิสรรชนีย์
คลิปการสอนวิชาภาษาไทย คำคล้องจอง ป.3
คลิปการสอนกลอนสี่ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พลังงานคือชีวิต
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องคำควบกล้ำ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง คำขวัญ
คลิปการสอน คลิปการสอน

ภาษาจีน
เรียนรู้ภาษาจีน สนุกกับภาษาจีน
เรียนรู้ภาษาจีน เรียนรู้ภาษาจีน คลิป 4
สนุกกับภาษาจีน คลิป 5 สนุกกับภาษาจีน คลิป 6
สนุกกับภาษาจีน คลิป 7 สนุกกับภาษาจีน คลิป 8
สนุกกับภาษาจีน คลิป 9 สนุกกับภาษาจีน คลิป 10
สนุกกับภาษาจีน คลิป 11 สนุกกับภาษาจีน คลิป 12
สนุกกับภาษาจีน คลิป 13 สนุกกับภาษาจีน คลิป 14
สนุกกับภาษาจีน คลิป 15 สนุกกับภาษาจีน คลิป 16

ภาษาอังกฤษ
Let's Go3 Unit 1:At School Part 1 Let's go3 Unit 1: At School Part 2
Let's go3 Unit 1: At School Part 3 Grammar Friends3 Unit1: My Friends Part3
Let's go 3 Unit 1:At School Part 4 Grammar Friends3 Unit1: My Friends Part3
Let's go3 Unit 2 Clothing Part 6 Grammar Friends 3 Unit 2 My hobbies Part 6
Let's go3 Unit 2: Clothing (Part 7) Grammar Friends3 Unit 3 Our things (Part 7)
Let's go3 Unit : 2 Clothing Part 8 Grammar Friends3 Unit : 3 Our things (Part 8)
Let's go3 Review 1 (Part 10) Grammar Friends3 Unit:4 Present Continuous (Part 10)
Let's go3 Unit 3: Places (Part 11) Grammar Friends3 Present Continuous (negative) Part 11
Let's Go3 Unit 3:Places (Part 12) Grammar Friends 3 Unit 5: A Visit to the zoo (Part 12)
Let's go3 Unit 3 Places (Part 13) Grammar Friends 3 Unit 5:Present Continuous (Part 13)
Let's Go3 Unit3 Places (Part 14) Grammar Friends3 Unit 6: Present simple (Part 14)
Let's Go3 Unit 4: Occupation (Part15) Grammar Friend3 Unit 6: Present simple (Part15)
Let's Go3 Unit 4: Occupations (Part16) Grammar Friends3 Unit 7: Adverbs of frequency (Part16)

คณิตศาสตร์
คลิปการสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 ครั้งที่ 1 คลิปการเรียนคณิตศาสตร์ ป.3 ครั้งที่ 2
คลิปการสอนคณิตศาสตร์ ป.3 ครั้งที่ 3 คลิปการสอนคณิตศาสตร์ ป.3 ครั้งที่ 4
คลิปการสอนคณิตศาสตร์ ป.3 ครั้งที่ 5 คลิปการสอนคณิตศาสตร์ ป.3 ครั้งที่ 6
คลิปการสอนคณิตศาสตร์ ป.3 ครั้งที่ 7 คลิปการสอนคณิตศาสตร์ ป.3 ครั้งที่ 8
คลิปการสอนคณิตศาสตร์ ป.3 ครั้งที่ 9 คลิปการสอนคณิตศาสตร์ ป.3 ครั้งที่ 10
คลิปการสอนคณิตศาสตร์ ป.3 วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 (คลิปที่ 11) คลิปการสอนคณิตศาสตร์ ป.3 วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 (คลิปที่ 12)
คลิปการสอนคณิตศาสตร์ ป.3 วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 (คลิปที่ 13) คลิปการสอนคณิตศาสตร์ ป.3 วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 (คลิปที่ 14)
คลิปการสอนคณิตศาสตร์ ป.3 วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 (คลิปที่ 15) คลิปการสอนคณิตศาสตร์ ป.3 วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 (คลิปที่ 16)
คลิปการสอนคณิตศาสตร์ ป.3 วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 คลิปการสอนคณิตศาสตร์ ป.3 วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564
คณิตการสอนคณิตศาสตร์ ป.3 วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 (คลิปที่ 20) คลิปการสอนที่ 21 คณิตศาสตร์ ป.3 วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564
คลิปการสอนที่ 24 คณิตศาสตร์ ป.3 วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 คลิปการสอนที่ 25 คณิตศาสตร์ ป.3 วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564
คลิปการสอนที่ 26 คณิตศาสตร์ ป.3 วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 คลิปการสอนที่ 28 คณิตศาสตร์ ป.3 วันพุธที่ 8 กันยายน 2564
คลิปการสอนที่ 29 คณิตศาสตร์ ป.3 วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 คลิปการสอนที่ 30 คณิตศาสตร์ ป.3 วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

วิทยาศาสตร์
วัฎจักรชีวิตของสัตว์ คุณค่าวัฏจักรชีวิตของสัตว์
แยกออกประกอบใหม่ (1) แยกออกประกอบใหม่ (2)