ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ที่มีผลการประเมินความสามารถ(NT) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (NT) 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 2 ด้าน 
 
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2565,00:00   อ่าน 41 ครั้ง