ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 2 ด้าน
 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 2 ด้าน 
นักเรียนที่มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 19 คน
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2565,00:00   อ่าน 44 ครั้ง