ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เด็กเก่ง คำศัพท์ เข้าร่วมแข่งขันรายการ Vocab King ของบริษัท ทโมนไทย จำกัด เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564
เด็กเก่ง ♡คำศัพท์♡
เด็กชายมิญช์ ว่องกุลนภานนท์, เด็กชายปัณณทัต ลีฬหะวิโรจน์, เด็กชายวชิรวิทย์ วชิรพงศ์, เด็กหญิงพิรดาภร ใบยูซบ และเด็กชายปวินท์ พิบำรุง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมแข่งขันรายการ Vocab King ของบริษัท ทโมนไทย จำกัด ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ทีมสามารถทำคำศัพท์ได้ 65 คำ คิดเป็นเงิน 13,000 บาท โดยมอบเงินให้กับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศล
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2564,12:24   อ่าน 42 ครั้ง