ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เด็กเก่ง TEDET โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
♡ เด็กเก่ง TEDET ♡
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563
เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 4 คน ที่มีคะแนนสูงสุดระดับจังหวัด ได้เกียรติบัตรและเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท ได้แก่
☆ วิชาคณิตศาสตร์
1. เด็กชายณัฐฐาพงศ์ สานุกิจไพศาล ชั้น ป.3
2 . เด็กชายปัณณฑัต ลีฬหะวิโรจน์ ชั้น ป.6
☆ วิชาวิทยาศาสตร์
1.เด็กชายชวินบุตร บุญเพลิง ชั้น ป.5
2.เด็กหญิงปัณฑารีย์ มั่งคั่ง ชั้น ป.6
และนักเรียนคะแนนผ่านเกณฑ์ ได้รับเกียรติบัตร วิชาคณิตศาสต์ จำนวน 22 คน วิชาวิทยศาสตร์ จำนวน 40 คน
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2564,00:00   อ่าน 45 ครั้ง