ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาไม่ทอดทิ้งการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
ด้วยความร่วมือกันของคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ที่เกิดขึ้นนี้ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาไม่ทอดทิ้งการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 19 ครั้ง