ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ได้จัดการ รับ - ส่ง เอกสารการเรียนในช่วงสถานการณ์โควิดระบาด
เมื่อวันที่ 6 - 7 มกราคม 2564 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จัดรูปแบบการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามความเหมาะสมของโรงเรียน แจกใบงานของโรงเรียน ระบบทางไกล DLTV ระบบสแกน QR Code ระบบออนไลน์ ผ่านแอพลิเคชั่น ZOOM และการศึกษาแบบเรียนด้วยตนเอง
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 23 ครั้ง