ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยายินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
♡ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าสู่รั้วฟ้าขาว♡
นางนงลักษณ์ สนธิสุวรรณ (ชื่อเล่น ป้อม)
เกิด 2 พฤษภาคม 2517
วุฒิการศึกษา
☆ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอก การศึกษาปฐมวัย ( โครงการคุรุทายาท) จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีลพบุรี
☆ การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การศึกษาปฐมวัย จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
☆ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ประวัติการทำงาน
2539 ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 (โครงการคุรุทายาท) โรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา"
2563 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
คติพจน์ ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งความดี
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2563,00:00   อ่าน 20 ครั้ง