ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยายินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ (ฝ่ายบริหารงานวิชาการ)
♡ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าสู่รั้วฟ้าขาว♡
นางพนิตา สุขสมแดน (ชื่อเล่น ตา)
เกิดวันที่ 9 ธันวาคม 2524
วุฒิการศึกษา
☆ ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
☆ ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
☆ Postgraduate Diploma in Applied Linguistics (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) ทุนการศึกษาเต็มจำนวน หลักสูตร 1 ปี ณ SEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร์
☆ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม) การบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา
ประวัติการทำงาน
2548 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนหมู่ 2 (วันครู 2504)
2553 ตำแหน่ง ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
2563 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
คติพจน์
“The only way to do great work is to love what you do.”
ทางเดียวที่จะทำให้งานสำเร็จ คือการรักในสิ่งที่ทำ
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2563,00:00   อ่าน 15 ครั้ง