ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าสู่รั้วฟ้าขาว
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าสู่รั้วฟ้าขาว
♡ว่าที่ร้อยตรี ดร. คุณาวุฒิ เดชเสถียร♡
เกิดวันที่ ๒๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
☆☆วุฒิการศึกษา
☆ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอก สังคมศึกษา วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
☆ ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
☆ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
☆☆ ประวัติด้านการบริหารโรงเรียน
พ.ศ.๒๕๔๗ ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนวัดท่าซุง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.๒๕๔๗ ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยาอ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.๒๕๕๖ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.๒๕๖๒ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.๒๕๖๓ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
☆☆ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
☆☆ คติพจน์ จริงใจ จริงจัง คิดดี ทำดี

 
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2563,00:00   อ่าน 28 ครั้ง