ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการผ่านศิลปะ
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา ซึ่งได้แก่
1. ด.ญ.ปัณฑาทิตา บำรุงสรณ์
2. ด.ญ.กฤษกร วงศ์วรรณ
3. ด.ญ.นวพร ศรีสุข
4. ด.ญ.เพ็ญจิรัชญา ลิมปกาญจน์เวช
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการผ่านศิลปะ" ระดับประถมศึกษา ปี 2565 ภาคกลาง???? ซึ่งจัดในวันที่ 28-29 ต.ค. ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ฝึกซ้อมโดย คุณครูอภินันท์ สินเสริมเมือง ได้รับรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เหรียญรางวัล และโล่รางวัล
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดกิจกรรม Workshop "พลังสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น" เพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเอง????
สำหรับ "..โครงการกล้าใหม่..ใฝ่รู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ริเริ่มมาใน ปี 2549 และดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 17 เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ รวมถึงเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ใน 3 ด้าน หรือ 3Cs
การประกาศผลการแข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการผ่านศิลปะ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ จากการผสมผสาน ความเป็นรากฐานเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคกลาง ให้เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ตามจินตนาการของน้องๆ และทีมที่สามารถถ่ายทอดตรงตามโจทย์ ได้แก่
✅รางวัลชนะเลิศ????โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
✅รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1????โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย จ.ลพบุรี
✅รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ????โรงเรียนวีรสุนทร กทม.
#กล้าใหม่..ใฝ่รู้ ปีที่ 17
#SCB Challenge

โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2565,00:00   อ่าน 27 ครั้ง