ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.อย.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สพป.อย.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันนี้ (27 มิถุนายน 2565) ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ดร.กัลยา มาลัย ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนางสาวปุญณอุษา ผดุงหมาย นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รองผู้อำนวยการ ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยได้รับเกียรติจากนางเครือวัลย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เลขานุการ อบจ.พระนครศรีอยุธยา และ น.ส.ภัคศรัณย์ โอสถสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากร
และในการนี้ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา รับเกียรติบัตร รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่ ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับ “ยอดเยี่ยม”
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2565,10:33   อ่าน 553 ครั้ง