ภาพกิจกรรม
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จัดค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จัดค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2566,15:14   อ่าน 107 ครั้ง