ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหารและคณะครูนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์ศรีอยุธยาไลอ้อน ปาร์ค
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหารและคณะครูนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์ศรีอยุธยาไลอ้อน ปาร์ค เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียน มีทักษะการค้นคว้าหาความรู้ และสัมผัสประสบการณ์ตรง

โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2566,15:12   อ่าน 92 ครั้ง