ภาพกิจกรรม
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จัดค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 31 มกราคม 2566 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จัดค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2566,15:06   อ่าน 82 ครั้ง