ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแม่ครู ลูกครู
"กิจกรรมแม่ครู ลูกครู" เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้มีเพิ่มเติมขึ้นมาหลังจากที่ไม่ได้จัดมานานถึง 7 ปี เพราะตามเกณฑ์ของแม่ตัวอย่างแต่ละห้องเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จะไม่มีสิทธิได้รับรางวัลนี้
ในปีนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรของเรา คณะผู้บริหารจึงมีมติให้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ "แม่ครู" จำนวน 11 ท่าน
ขอขอบพระคุณ ผอ.จุไรรัตน์ เอิบกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา และคณะผู้บริหาร ค่ะ

โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2565,14:45   อ่าน 357 ครั้ง