ภาพกิจกรรม
สืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา
สืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 นางจุไรรัตน์ เอิบกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุคนางค์ อารยพัฒน์มลคล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา นำคณะครู และนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาที่วัดราชประดิษฐาน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามในเทศกาลเข้าพรรษา
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2565,10:50   อ่าน 45 ครั้ง