ภาพกิจกรรม
งานเปิดโลกมหกรรมวิชาการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
งานเปิดโลกมหกรรมวิชาการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานเปิดโลกมหกรรมวิชาการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยมี ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบ RT, NT และ O-NET 
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลดังนี้
O-NET คะแนนเต็มร้อย จำนวน 18 รางวัล
RT คะแนนเต็มร้อย จำนวน 19 รางวัล
NT คะแนนเต็มร้อย จำนวน 4 รางวัล 
ในภาคบ่ายเป็นการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละกิจกรรม ในการแข่งขันงานเปิดโลกมหกรรมวิชาการ ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ "การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์" ได้แก่ เด็กชายสิปปภณ อรุณโรจน์ 
2. รางวัลชนะเลิศ "กิจกรรมคัดลายมือ"
- เด็กชายชัชรินทร์ บุญแพร ชั้น ป.2
- เด็กหญิงรมย์รวินท์ ตรัยวิทยา ชั้น ป.3
- เด็กหญิงวิภากร อิทธิยศ ชั้น ป.5
- เด็กหญิงชนิตา กิจพัฒน์ ชั้น ป.6
3. รางวัลชนะเลิศ "การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ" ได้แก่ เด็กหญิงพิมพ์ชนก กีรติทัศนพัชร
4. รางวัลชนะเลิศกิจกรรม "เล่านิทานประกอบท่าทาง" ได้แก่ เด็กหญิงพลอยชมพู บุญประเสริฐ
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2565,10:48   อ่าน 50 ครั้ง