ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา รับรางวัลจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Tedet) ประจำปี 2564
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา รับรางวัลจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Tedet) ประจำปี 2564 
วิชาวิทยาศาสตร์ รางวัลเหรียญทอง
1. เด็กชายนิติภัทร ทาตะรัตน์ ชั้น ป.6
วิชาวิทยาศาสตร์ รางวัลชมเชย
1. เด็กชายพีรวิชญ์ จันหวา ชั้น ป.3
2. เด็กชายณัฐฐาพงศ์ สานุกิจไพศาล ชั้น ป.4
3. เด็กชายปกศกร พลรักษ์ ชั้น ป.4
4. เด็กหญิงชัชญาณิช สายวัน ชั้น ป.5
5. เด็กหญิงณัชชา อัศวราชันย์ ชั้น ป.5
6. เด็กชายชวินบุตร บุญเพลิง ชั้น ป.6
วิชาคณิตศาสตร์ รางวัลเหรียญทองแดง 
1. เด็กหญิงรัศกวิณณ์ สอดส่องกิจ ชั้น ป.2
วิชาคณิตศาสตร์ รางวัลชมเชย
1. เด็กหญิงชนัญชิดา พุฒซ้อน ชั้น ป.3
2. เด็กชายกษิดิ์เดช ธรรมนารถสกุล ชั้น ป.4
3. เด็กชายณัฐฐาพงศ์ สานุกิจไพศาล ชั้น ป.4
4. เด็กชายพัสกรณ์ รักษาชื่อ ชั้น ป.4
5. เด็กชายภีมภัทร ภาคภูมิสวัสดิ์  ชั้น ป.4
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2565,10:46   อ่าน 57 ครั้ง