ภาพกิจกรรม
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 นางจุไรรัตน์ เอิบกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ "วันต่อต้านยาเสพติด" ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม
และนำภาพวาดของนักเรียนไปติดที่บริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนและแสดงเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2565,10:39   อ่าน 44 ครั้ง