ภาพกิจกรรม
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องพิษภัยและโทษของยาเสพติด โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้
1. การประกวดระบายสี ระดับชั้น อ.2-ป.6 ในหัวข้อ "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"
2. การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1-ป.6 ลงบนผ้า ในหัวข้อ "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"
3. การให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติดแก่นักเรียนทุกระดับชั้น อ.2-ป.6 ผ่านการถ่ายทอดสด
 

โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2565,10:34   อ่าน 45 ครั้ง