ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
♡♡ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563♡♡ #คะแนนเต็มร้อย จำนวน 14 คน #คะแนนสูงสุดรายวิชา จำนวน 3 คน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาสมัครเข้าทดสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนได้คะแนนเต็มร้อยและคะแนนสูงสุดรายวิชาดังนี้ ☆คะแนนเต็มร้อยวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 9 คน ☆คะแนนเต็มร้อยวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 5 คน ☆สูงสุดวิชาภาษาไทย ระดับภาค จำนวน 1 คน ☆สูงสุดวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด จำนวน 2 คน
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2564,12:52   อ่าน 91 ครั้ง