ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
♡มาตรฐานระดับชาติ อีกสองสนามสอบ♡ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษและโรงเรียนการแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2564 #นักเรียนโรงเรียนอนุบาลได้รับคัดเลือกดังนี้ ☆ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กทม. จำนวน 6 คน * โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ESC) 2 คน * โครงการ English Program (EP) 1 คน * โครงการห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์(MSEP) 3 คน ☆ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จำนวน 1 คน
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2564,12:43   อ่าน 73 ครั้ง