ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
♡ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย♡
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตัวจริง 13 คน สำรอง 7 คน
☆ โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตัวจริง 9 คน สำรอง 5 คน
☆ โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ตัวจริง 4 คน สำรอง 2 คน
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2564,10:50   อ่าน 88 ครั้ง