ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ของ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
♡ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์♡
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ตัวจริง 29 คน สำรอง 9 คน ประกอบด้วย
☆โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตัวจริง 11 คน สำรอง 6 คน
☆โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(EP.)ตัวจริง 7 คน สำรอง 1 คน
☆โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ตัวจริง 11คน สำรอง 2 คน
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2564,10:49   อ่าน 68 ครั้ง