ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษและโรงเรียนการแข่งขันสูง
♡มาตรฐานระดับชาติ♡
ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษและโรงเรียนการแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2564
☆ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กทม. จำนวน 1 คน
☆ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กทม. จำนวน 2 คน
☆ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กทม. จำนวน 1 คน
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2564,10:47   อ่าน 91 ครั้ง