ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
บันทึกเทปวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 ออกอากาศวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ตอนที่ 7
บริษัท ทโมนไทย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการผลิตรายการ Vocab King SS3
บันทึกเทปวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 ออกอากาศวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ตอนที่ 7
รายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมรายการ
1.เด็กชายมิญช์ ว่องกุลนภานนท์
2.เด็กชายปัณณทัต ลีฬหะวิโรจน์
3.เด็กชายวชิรวิทย์ วชิรพงศ์
4.เด็กหญิงพิรดาภร ใบยูซบ
5.เด็กชายปวินท์ พิบำรุง
ได้รับเงินรางวัล 13,000บาท มอบให้กับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศล
 
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2564,12:28   อ่าน 94 ครั้ง