ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการทดสอบ(PRE-ม.1)โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการทดสอบในกิจกรรมการบริการทางวิชาการ (PRE-ม.1) ประจำปี 2563  โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่ได้รับรางวัลคะแนนรวมสูงสุดดังนี้
 
อันดับที่ 1 ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท
ได้แก่ เด็กชายปัณณทัต ลีฬหะวิโรจน์
อันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท
ได้แก่ เด็กชายธีรเมธ อู่วุฒิพงษ์
รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร
1. เด็กหญิงณวรัฎ คงมี
2. เด็กชายพรวรรธน์ เพ็ญพิบูลย์
3. เด็กหญิงปัณฑารีย์ มั่งคั่ง
4. เด็กชายปวินท์ พิบำรุง 
 
ผู้ที่ได้รางวัลคะแนนสูงสุดในแต่ละวิชา  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท
 
-  วิชาวิทยาศาสตร์
เด็กชายปัณณทัต ลีฬหะวิโรจน์ 
เด็กชายพรวรรธน์ เพ็ญพิบูลย์ 
-  วิชาภาษาไทย
เด็กชายปัณณทัต ลีฬหะวิโรจน์ 
เด็กหญิงณวรัฎ คงมี 
-  วิชาภาษาอังกฤษ
เด็กหญิงปัณฑารีย์ มั่งคั่ง
-  วิชาสังคมศึกษา
เด็กชายพสิษฐ์ อ่ำพันธ์ 
เด็กชายภัทรชัย วิลามาส

โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2564,10:08   อ่าน 267 ครั้ง