ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เลือกตั้งคณะกรรมการผู้แทนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จัดเลือกตั้งคณะกรรมการผู้แทนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยที่ถูกต้องแก่นักเรียน ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมจงกลนี..... 
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2563,16:12   อ่าน 75 ครั้ง