ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือทำกิจกรรมผ่านการปฏิบัติจริง เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓..... 
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2563,16:09   อ่าน 109 ครั้ง