ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม"สถานศึกษาปลอดภัยนักเรียนไทยอบอุ่น" และ "รณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง"
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 17.30 น. ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานแถลงข่าว กิจกรรม”สถานศึกษาปลอดภัยนักเรียนไทยอบอุ่น”และ”รณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง” โดยมีนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านมาตรฐานการศึกษา พ.ต.อ.สุรวุฒิ แสงรุ่งเรือง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันแถลงข่าวกิจกรรม”สถานศึกษาปลอดภัยนักเรียนไทยอบอุ่น”และ”รณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง” ณ วัดไชยวัฒนารามเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 17.30 น. ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานแถลงข่าว กิจกรรม”สถานศึกษาปลอดภัยนักเรียนไทยอบอุ่น”และ”รณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง” โดยมีนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านมาตรฐานการศึกษา พ.ต.อ.สุรวุฒิ แสงรุ่งเรือง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันแถลงข่าวกิจกรรม”สถานศึกษาปลอดภัยนักเรียนไทยอบอุ่น”และ”รณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง” ณ วัดไชยวัฒนาราม
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2563,16:05   อ่าน 108 ครั้ง