ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม การเรียนรู้วิธีการทำกระทง เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม การเรียนรู้วิธีการทำกระทง เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป โดยจัดทำกระทงเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563.....   
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2563,16:01   อ่าน 93 ครั้ง