กลับหน้าแรก
           อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

          โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
9ก.ค.53
การพัฒนาบทเรียน e-Learning วิชาคอมพิวเตอร์
หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2548 (ฉบับปรับปรุง)โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การใช้โปรแกรมเอ็กเซลเบื้องต้น
66080-ไม่มีผลโหวต-

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3525-1133, 0-3524-5052
e-mail : anuban_ay@hotmail.com