กลับหน้าแรก
             ภาพประกอบข่าว
โพสต์เมื่อวันที่ : 16ธ.ค.55
IP : 171.4.153.12
เจ้าหน้าที่ :
วิฑูรย์
เปิดอ่าน : 1482 / 0 ความเห็น
คะแนนของข่าวนี้
           รายละเอียดของข่าว
 
 


นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 8 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 4 เหรียนทองแดง.....   

   เมื่อวันที่ 10 - 12  ธันวาคม  2555  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 62  ได้รับรางวัลรวม  21  เหรียญรางวัล  และกิจกรรม มารยาทไทย ป.1 - ป.3 รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ ณ เมืองทองธานี  ระหว่างวันที่  13 - 15 มกราคม 2556

เหรียญทอง มารยาทไทย ป.1 - ป.3  (ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ)

เด็กหญิงกนกกร  วชิระอัศกร

เด็กชายคหบดี  จันท์กะพ้อ

เหรียญทอง  การอ่าน ป.1 - ป.3

เด็กหญิงพรกนก  ไวยธนต์

เหรียญทอง  มารยาทไทย ป.4 - ป.6

เด็กหญิงก้านตอง  ลพพึ่งชู

เด็กชายปิ่นพงษ์  เรืองระวีนุกิจ

เหรียญทอง  ซอด้วง ป.1 - ป.6

เด็กหญิงจารุมน  เพชร์ดี

เหรียญทอง  ขิม 7 หย่อง ป.1 - ป.6

เด็กหญิงธาวินี  ทองประเจียด

เหรียญทอง  Multi  Skills  Competition  ป.4 - ป.6

เด็กชายพีรวัส  โอฬารกิจวานิช

เหรียญทอง  การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4 - ป.6

เด็กหญิงกฤติกา  พูลทรัพย์

เด็กหญิงขวัญจิรา  ขวัญวงศ์ 

เด็กหญิงวิภาดา  สุขแว่น

เหรียญทอง  การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

เด็กหญิงชญานิศ  ประดับเพชร

เด็กหญิงธนัญญา  เกตุถาวร

เด็กชายปวริศ  จันทร์หอม

เหรียญเงิน  การแต่งบทร้อยกรอง(กลอนสี่) ป.4 - ป.6

เด็กหญิงณัฐธิดา  เกิดเนตร

เด็กชายวรพล  สุดลาภา

เหรียญเงิน  อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4 - ป.6

เด็กหญิงปัณฑา  มงคลปทุมรัตน์

เหรียญเงิน  โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4 - ป.6

เด็กหญิงรสิตา  ศิริมงคล

เด็กหญิงวิภาวนีย์  ขวัญตา

เด็กหญิงวิลาสินี  ยมรักษ์

เหรียญเงิน  อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4 - ป.6

เด็กหญิงกัลยณัช  วงศ์สุกรรม

เด็กหญิงธนิสสร  ศรีรัตน์ภิญโญ

เด็กชายพิชญุตม์  บุญเลิศนิรันดร์

เหรียญเงิน  โครงงานคุณธรรม ป.1 - ป.3

เด้กหญิงทัตพิชา  อ่วมภักดี

เด็กหญิงธนวรรณ  มะโนมาน

เด็กหญิงรัญชิดา    สุมาลกันต์

เด็กหญิงวริศรา  อารีวงษ์

เด็กหญิงเปมิกา  ศรีพุฒตาล

เหรียญเงิน จะเข้ ป.1 - ป.6

เด็กหญิงจารุมน  เพชร์ดี

เหรียญเงิน  การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu  Speech) ป.4 - ป.6

เด็กหญิงศิรภัสสร  นิลพฤกษ์

เหรียญเงิน  Spelling  Bee  ป.1 - ป.3

เด็กชายปัณณกร  บำรุงจิตต์

เหรียญเงิน  การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4 - ป.6

เด็กชายกฤษณพงษ์  อัครปัญญา

เด็กชายตฤณปรัชญา  โอริส

เด็กชายธนวัฒน์  อิ่มอุดม

เด็กชายธนโชติ  ตวงสุวรรณ

เด็กชายศิริพงษ์  พงษ์โพธฺิ์

เด็กชายสรรพัชญ์  ตันวรรณรักษ์

เหรียญทองแดง  อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1 - ป.3

เด็กชายปรมี  ปิยกิตติยา

เหรียญทองแดง  คิดเลขเร็ว ป.4 - ป.6

เด็กชายธีระภัทร  ไพจิตจินดา

เหรียญทองแดง  โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  ป.4 - ป.6

เด็กหญิงพรพรัตร์  ศุภฤกษ์

เด็กหญิงมัสยา  หุตามัย

เด็กหญิงศิริพร  คล้ายประยูร

เหรียญทองแดง  Spelling  Bee ป.4 - ป.6

เด็กหญิงปัณณพร  อินทองรัตน์

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
นายบุญเลิศโตสมบุญ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือและกองลูกเสือไปร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม [163]
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร [166]
ประมวลผลถาพกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ปีการศึกษา 2558..... [1002]
วันเด็ก 2559 [1201]
สวัสดีปีใหม่ 2559 [989]


 

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3525-1133, 0-3524-5052
e-mail : anuban_ay@hotmail.com