ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี ดร. คุณาวุฒิ เดชเสถียร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2020
ปรับปรุง 15/01/2021
สถิติผู้เข้าชม 48247
Page Views 55827
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดจําปา จำปา ท่าเรือ
2 โรงเรียนวัดบัวงาม จำปา ท่าเรือ
3 โรงเรียนแสนโกศินนุสรณ์ จำปา ท่าเรือ
4 โรงเรียนวัดสะตือ ท่าหลวง ท่าเรือ
5 โรงเรียนวัดถลุงเหล็ก ท่าหลวง ท่าเรือ
6 โรงเรียนวัดหัวหิน ท่าหลวง ท่าเรือ
7 โรงเรียนวัดไก่จ้น ท่าหลวง ท่าเรือ
8 โรงเรียนวัดสฎางค์ ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ
9 โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ
10 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา ท่าเรือ ท่าเรือ
11 โรงเรียนท่าเรือ(นิตยานุกูล) ท่าเรือ ท่าเรือ
12 โรงเรียนวัดดอนประดู่ บ้านร่อม ท่าเรือ
13 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม บ้านร่อม ท่าเรือ
14 โรงเรียนวัดแค ปากท่า ท่าเรือ
15 โรงเรียนวัดบึง วังแดง ท่าเรือ
16 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ(แจ่มวิทยาคาร) วังแดง ท่าเรือ
17 โรงเรียนวัดศาลาลอย ศาลาลอย ท่าเรือ
18 โรงเรียนวัดศักดิ์(ราษฏร์สามัคคี) ศาลาลอย ท่าเรือ
19 โรงเรียนวัดนางคุ่ม ศาลาลอย ท่าเรือ
20 โรงเรียนหนองขนาก(ตุรงค์เรือง) หนองขนาก ท่าเรือ
21 โรงเรียนวัดทุ่งมน หนองขนาก ท่าเรือ
22 โรงเรียนบ่อแร่ หนองขนาก ท่าเรือ 0-3573-0242
23 โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) หนองขนาก ท่าเรือ
24 โรงเรียนวัดบ้านแถว(ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์ หนองขนาก ท่าเรือ
25 โรงเรียนวัดสามเรือน(จนทสโรอนุสสรณ์) โพธิ์เอน ท่าเรือ
26 โรงเรียนวัดเทพคันธาราม โพธิ์เอน ท่าเรือ
27 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน(ราษฏร์สามัคคีวิทยา) โพธิ์เอน ท่าเรือ
28 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) คลองสะแก นครหลวง
29 โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) คลองสะแก นครหลวง
30 โรงเรียนวัดน้อย(วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) ท่าช้าง นครหลวง 0-3576-1485
31 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ท่าช้าง นครหลวง 035761274
32 โรงเรียนวัดมเหยงค์ ท่าช้าง นครหลวง (035) 359502
33 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) นครหลวง นครหลวง
34 โรงเรียนวัดตะโหนด(ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา) นครหลวง นครหลวง 035359508
35 โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) บางพระครู นครหลวง
36 โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) บางระกำ นครหลวง 035-359513
37 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) บ่อโพง นครหลวง
38 โรงเรียนวัดบ้านดาบ บ่อโพง นครหลวง
39 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ บ่อโพง นครหลวง
40 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) บ้านชุ้ง นครหลวง
41 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) ปากจั่น นครหลวง
42 โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) พระนอน นครหลวง
43 โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) สามไถ นครหลวง
44 โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) หนองปลิง นครหลวง
45 โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ หนองปลิง นครหลวง
46 โรงเรียนวัดปรีดาราม แม่ลา นครหลวง
47 โรงเรียนวัดสำมะกัน แม่ลา นครหลวง
48 โรงเรียนวัดจอมเกษ(ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) ขยาย บางปะหัน 0812868323
49 โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) ขวัญเมือง บางปะหัน 035-381503
50 โรงเรียนวัดเทพอุปการามฯ ตานิม บางปะหัน
51 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศถนชนูปถัมภ์) ตาลเอน บางปะหัน
52 โรงเรียนวัดศรีภวังค์ ทับน้ำ บางปะหัน
53 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) ทับน้ำ บางปะหัน
54 โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) ทางกลาง บางปะหัน
55 โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) บางนางร้า บางปะหัน
56 โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง บางปะหัน บางปะหัน
57 โรงเรียนวัดนาค บางปะหัน บางปะหัน 035381497
58 โรงเรียนวัดวรนายกรังสรรค์ บางปะหัน บางปะหัน
59 โรงเรียนวัดพระงาม บางเดื่อ บางปะหัน
60 โรงเรียนวัดบางเดื่อ บางเดื่อ บางปะหัน
61 โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) บางเพลิง บางปะหัน
62 โรงเรียนวัดแก้วตา บางเพลิง บางปะหัน
63 โรงเรียนวัดโขดเขมาราม บ้านขล้อ บางปะหัน
64 โรงเรียนวัดบ้านม้า บ้านม้า บางปะหัน
65 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง บ้านม้า บางปะหัน
66 โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) บ้านลี่ บางปะหัน
67 โรงเรียนวัดอินกัลยา บ้านลี่ บางปะหัน 035381498
68 โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) พุทเลา บางปะหัน
69 โรงเรียนวัดนนทรีย์ พุทเลา บางปะหัน
70 โรงเรียนวัดตลาด หันสัง บางปะหัน 035381927
71 โรงเรียนวัดบ้านแจ้ง หันสัง บางปะหัน
72 โรงเรียนวัดดอกไม้ หันสัง บางปะหัน
73 โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) เสาธง บางปะหัน
74 โรงเรียนวัดม่วง โพธิ์สามต้น บางปะหัน
75 โรงเรียนวัดดาวคะนอง โพธิ์สามต้น บางปะหัน
76 โรงเรียนวัดโพธิ์หอม โพธิ์สามต้น บางปะหัน
77 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย คลองน้อย บ้านแพรก
78 โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ คลองน้อย บ้านแพรก
79 โรงเรียนวัดโบสถ์ บ้านแพรก บ้านแพรก
80 โรงเรียนวัดเขียนลาย (ทองคำวิทยานุสรณ์) บ้านแพรก บ้านแพรก
81 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง บ้านใหม่ บ้านแพรก
82 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง สองห้อง บ้านแพรก 035-769058
83 โรงเรียนวัดหลวงพ่อเขียว สำพะเนียง บ้านแพรก
84 โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) สำพะเนียง บ้านแพรก
85 โรงเรียนวัดธรรมมิกราชวิทยา พระนครศรีอยุธยา
86 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา
87 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา
88 โรงเรียนประชาสามัคคี คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา
89 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว คลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา
90 โรงเรียนโรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา 035242580
91 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา 0-3525-1133, 0-3524-5052
92 โรงเรียนประตูชัย ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา 035-245419
93 โรงเรียนวัดพระงาม บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา
94 โรงเรียนวัดกษัตราธิราช บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา
95 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) บ้านรุน พระนครศรีอยุธยา
96 โรงเรียนวัดไผ่(เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา
97 โรงเรียนปฐมวิทยาคาร บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา
98 โรงเรียนวัดกุฎีลาย บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา
99 โรงเรียนวัดเกตุ (ประชาราษฎร์บำรุง) บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา
100 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
101 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
102 โรงเรียนศิริเสนาวิทยา ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
103 โรงเรียนวัดดอนกลาง ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
104 โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) ปากกราน พระนครศรีอยุธยา
105 โรงเรียนวัดช้าง ปากกราน พระนครศรีอยุธยา
106 โรงเรียนปากกรานพิทยา ปากกราน พระนครศรีอยุธยา
107 โรงเรียนวัดปากกราน ปากกราน พระนครศรีอยุธยา 035-705768
108 โรงเรียนวัดทำใหม่ ปากกราน พระนครศรีอยุธยา
109 โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา
110 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา 035-251902
111 โรงเรียนวัดตูม วัดตูม พระนครศรีอยุธยา
112 โรงเรียนวัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ) วัดตูม พระนครศรีอยุธยา
113 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สวนพริก พระนครศรีอยุธยา
114 โรงเรียนตำหนักเพนียด สวนพริก พระนครศรีอยุธยา
115 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา
116 โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา
117 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา
118 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา
119 โรงเรียนอรุณประเสริฐ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา
120 โรงเรียนสุนทรวิทยา หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา
121 โรงเรียนวัดหันตรา หันตรา พระนครศรีอยุธยา
122 โรงเรียนวัดดุสิดาราม หันตรา พระนครศรีอยุธยา
123 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
124 โรงเรียนประชาศึกษา หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
125 โรงเรียนวัดทรงกุศล เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา
126 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา 035-243027
127 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา
128 โรงเรียนวัดพระญาติการาม ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา
129 โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร กระจิว ภาชี
130 โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง ดอนหญ้านาง ภาชี
131 โรงเรียนวัดวิมลสุนทร ดอนหญ้านาง ภาชี
132 โรงเรียนวัดหนองบัว พระแก้ว ภาชี
133 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา ภาชี ภาชี 035311042
134 โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ ภาชี ภาชี
135 โรงเรียนวัดอุทการาม ภาชี ภาชี
136 โรงเรียนวัดผดุงธรรม ระโสม ภาชี
137 โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ ระโสม ภาชี
138 โรงเรียนวัดหนองนาง ระโสม ภาชี
139 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม ระโสม ภาชี
140 โรงเรียนวัดหนองเครือบุญ หนองน้ำใส ภาชี
141 โรงเรียนวัดหนองเป้า หนองน้ำใส ภาชี
142 โรงเรียนวัดธรรมสินธุ์โสภา หนองน้ำใส ภาชี
143 โรงเรียนวัดโคกกรวด(ไตรราษฏร์บำรุง) โคกม่วง ภาชี
144 โรงเรียนวัดโคกสังข์(ประชานุกูล) โคกม่วง ภาชี
145 โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์ โคกม่วง ภาชี
146 โรงเรียนบ้านดอนข่อย(คงสมโอษฐ์ราษฏร์บำรุง) โคกม่วง ภาชี
147 โรงเรียนวัดนาอุ่น ไผ่ล้อม ภาชี
148 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง ไผ่ล้อม ภาชี 035-750051
149 โรงเรียนวัดภาชี(สุนทรอุปถัมภ์ ไผ่ล้อม ภาชี
150 โรงเรียนวัดหนองกลาง ไผ่ล้อม ภาชี
151 โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) กะทุ่ม มหาราช
152 โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา ท่าตอ มหาราช
153 โรงเรียนวัดน้ำเต้า น้ำเต้า มหาราช
154 โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) บางนา มหาราช
155 โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ บ้านขวาง มหาราช
156 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) บ้านนา มหาราช
157 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ บ้านใหม่ มหาราช
158 โรงเรียนวัดกระโจมทอง พิตเพียน มหาราช
159 โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) มหาราช มหาราช
160 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) หัวไผ่ มหาราช
161 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ เจ้าปลุก มหาราช
162 โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) เจ้าปลุก มหาราช
163 โรงเรียนวัดโพธิ์ โรงช้าง มหาราช
164 โรงเรียนอนุบาลเปรมฤทัย วังน้อย
165 โรงเรียนวัดธรรมจริยา ข้าวงาม วังน้อย
166 โรงเรียนกลางคลอง 27 ชะแมบ วังน้อย
167 โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ ชะแมบ วังน้อย
168 โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม ชะแมบ วังน้อย
169 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) ชะแมบ วังน้อย
170 โรงเรียนวัดศรีประชา ชะแมบ วังน้อย 035271294
171 โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา ชะแมบ วังน้อย (035) 750076
172 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ บ่อตาโล่ วังน้อย
173 โรงเรียนมุสลิมบำรุง บ่อตาโล่ วังน้อย
174 โรงเรียนวัดศิวาราม บ่อตาโล่ วังน้อย
175 โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) บ่อตาโล่ วังน้อย
176 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) บ่อตาโล่ วังน้อย
177 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) บ่อตาโล่ วังน้อย
178 โรงเรียนวัดพะยอม พยอม วังน้อย
179 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พยอม วังน้อย
180 โรงเรียนเปรมฤทัย พยอม วังน้อย 035-219270
181 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ พยอม วังน้อย
182 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ลำตาเสา วังน้อย 0-3527-1290
183 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ ลำตาเสา วังน้อย
184 โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย ลำตาเสา วังน้อย
185 โรงเรียนวัดบ้านช้าง ลำตาเสา วังน้อย
186 โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ ลำไทร วังน้อย
187 โรงเรียนวัดลาดทราย ลำไทร วังน้อย (035) 271292
188 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วังจุฬา วังน้อย
189 โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) วังจุฬา วังน้อย
190 โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) วังน้อย วังน้อย 0-3527-2405
191 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ วังน้อย วังน้อย
192 โรงเรียนคอตันคลอง 27 สนับทึบ วังน้อย
193 โรงเรียนบ้านลำแดง หันตะเภา วังน้อย
194 โรงเรียนบ้านเป็ด ข้าวเม่า อุทัย
195 โรงเรียนวัดโตนด ข้าวเม่า อุทัย
196 โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์) ข้าวเม่า อุทัย 0819467037
197 โรงเรียนวัดคานหาม คานหาม อุทัย
198 โรงเรียนเชาวน์วัศ คานหาม อุทัย
199 โรงเรียนวัดโคกมะยม คานหาม อุทัย
200 โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) ธนู อุทัย
201 โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) ธนู อุทัย
202 โรงเรียนบ้านช้าง บ้านช้าง อุทัย
203 โรงเรียนวัดบ้านหีบ บ้านหีบ อุทัย
204 โรงเรียนวัดไทรงาม บ้านหีบ อุทัย
205 โรงเรียนวัดนางชี บ้านหีบ อุทัย
206 โรงเรียนวัดสามบัณฑิต สามบัณฑิต อุทัย
207 โรงเรียนวัดดอนพุดซา สามบัณฑิต อุทัย
208 โรงเรียนวัดกุ่มแต้ สามบัณฑิต อุทัย
209 โรงเรียนบ้านคู้คด หนองน้ำส้ม อุทัย 035-255120
210 โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) หนองน้ำส้ม อุทัย
211 โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 หนองไม้ซุง อุทัย
212 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง หนองไม้ซุง อุทัย
213 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) อุทัย อุทัย
214 โรงเรียนวัดจำปา อุทัย อุทัย
215 โรงเรียนอุทัย อุทัย อุทัย
216 โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย อุทัย อุทัย 035711657
217 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) เสนา อุทัย
218 โรงเรียนบ้านข่อยโทน เสนา อุทัย
219 โรงเรียนวัดพรานนก โพสาวหาญ อุทัย 0-3572-2061
220 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ โพสาวหาญ อุทัย
221 โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ โพสาวหาญ อุทัย
222 โรงเรียนวัดพรานนก โพสาวหาญ อุทัย