ผู้บริหาร

นางจุไรรัตน์ เอิบกมล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/12/2020
ปรับปรุง 21/11/2022
สถิติผู้เข้าชม 527498
Page Views 658485
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนแสนโกศินนุสรณ์ จำปา ท่าเรือ
2 โรงเรียนวัดบัวงาม จำปา ท่าเรือ
3 โรงเรียนวัดจําปา จำปา ท่าเรือ
4 โรงเรียนวัดไก่จ้น ท่าหลวง ท่าเรือ
5 โรงเรียนวัดสะตือ ท่าหลวง ท่าเรือ
6 โรงเรียนวัดหัวหิน ท่าหลวง ท่าเรือ
7 โรงเรียนวัดถลุงเหล็ก ท่าหลวง ท่าเรือ
8 โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ
9 โรงเรียนวัดสฎางค์ ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ
10 โรงเรียนท่าเรือ(นิตยานุกูล) ท่าเรือ ท่าเรือ
11 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา ท่าเรือ ท่าเรือ
12 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม บ้านร่อม ท่าเรือ
13 โรงเรียนวัดดอนประดู่ บ้านร่อม ท่าเรือ
14 โรงเรียนวัดแค ปากท่า ท่าเรือ
15 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ(แจ่มวิทยาคาร) วังแดง ท่าเรือ
16 โรงเรียนวัดบึง วังแดง ท่าเรือ
17 โรงเรียนวัดนางคุ่ม ศาลาลอย ท่าเรือ
18 โรงเรียนวัดศาลาลอย ศาลาลอย ท่าเรือ
19 โรงเรียนวัดศักดิ์(ราษฏร์สามัคคี) ศาลาลอย ท่าเรือ
20 โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) หนองขนาก ท่าเรือ
21 โรงเรียนหนองขนาก(ตุรงค์เรือง) หนองขนาก ท่าเรือ
22 โรงเรียนบ่อแร่ หนองขนาก ท่าเรือ 0-3573-0242
23 โรงเรียนวัดทุ่งมน หนองขนาก ท่าเรือ
24 โรงเรียนวัดบ้านแถว(ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์ หนองขนาก ท่าเรือ
25 โรงเรียนวัดเทพคันธาราม โพธิ์เอน ท่าเรือ
26 โรงเรียนวัดสามเรือน(จนทสโรอนุสสรณ์) โพธิ์เอน ท่าเรือ
27 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน(ราษฏร์สามัคคีวิทยา) โพธิ์เอน ท่าเรือ
28 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) คลองสะแก นครหลวง
29 โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) คลองสะแก นครหลวง
30 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ท่าช้าง นครหลวง 035761274
31 โรงเรียนวัดมเหยงค์ ท่าช้าง นครหลวง (035) 359502
32 โรงเรียนวัดน้อย(วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) ท่าช้าง นครหลวง 0-3576-1485
33 โรงเรียนวัดตะโหนด(ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา) นครหลวง นครหลวง 035359508
34 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) นครหลวง นครหลวง
35 โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) บางพระครู นครหลวง
36 โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) บางระกำ นครหลวง 035-359513
37 โรงเรียนวัดบ้านดาบ บ่อโพง นครหลวง
38 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) บ่อโพง นครหลวง
39 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ บ่อโพง นครหลวง
40 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) บ้านชุ้ง นครหลวง
41 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) ปากจั่น นครหลวง
42 โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) พระนอน นครหลวง
43 โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) สามไถ นครหลวง
44 โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) หนองปลิง นครหลวง
45 โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ หนองปลิง นครหลวง
46 โรงเรียนวัดปรีดาราม แม่ลา นครหลวง
47 โรงเรียนวัดสำมะกัน แม่ลา นครหลวง
48 โรงเรียนวัดจอมเกษ(ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) ขยาย บางปะหัน 0812868323
49 โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) ขวัญเมือง บางปะหัน 035-381503
50 โรงเรียนวัดเทพอุปการามฯ ตานิม บางปะหัน
51 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศถนชนูปถัมภ์) ตาลเอน บางปะหัน
52 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) ทับน้ำ บางปะหัน
53 โรงเรียนวัดศรีภวังค์ ทับน้ำ บางปะหัน
54 โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) ทางกลาง บางปะหัน
55 โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) บางนางร้า บางปะหัน
56 โรงเรียนวัดนาค บางปะหัน บางปะหัน 035381497
57 โรงเรียนวัดวรนายกรังสรรค์ บางปะหัน บางปะหัน
58 โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง บางปะหัน บางปะหัน
59 โรงเรียนวัดพระงาม บางเดื่อ บางปะหัน
60 โรงเรียนวัดบางเดื่อ บางเดื่อ บางปะหัน
61 โรงเรียนวัดแก้วตา บางเพลิง บางปะหัน
62 โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) บางเพลิง บางปะหัน
63 โรงเรียนวัดโขดเขมาราม บ้านขล้อ บางปะหัน
64 โรงเรียนวัดบ้านม้า บ้านม้า บางปะหัน
65 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง บ้านม้า บางปะหัน
66 โรงเรียนวัดอินกัลยา บ้านลี่ บางปะหัน 035381498
67 โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) บ้านลี่ บางปะหัน
68 โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) พุทเลา บางปะหัน
69 โรงเรียนวัดนนทรีย์ พุทเลา บางปะหัน
70 โรงเรียนวัดดอกไม้ หันสัง บางปะหัน
71 โรงเรียนวัดบ้านแจ้ง หันสัง บางปะหัน
72 โรงเรียนวัดตลาด หันสัง บางปะหัน 035381927
73 โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) เสาธง บางปะหัน
74 โรงเรียนวัดม่วง โพธิ์สามต้น บางปะหัน
75 โรงเรียนวัดดาวคะนอง โพธิ์สามต้น บางปะหัน
76 โรงเรียนวัดโพธิ์หอม โพธิ์สามต้น บางปะหัน
77 โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ คลองน้อย บ้านแพรก
78 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย คลองน้อย บ้านแพรก
79 โรงเรียนวัดเขียนลาย (ทองคำวิทยานุสรณ์) บ้านแพรก บ้านแพรก
80 โรงเรียนวัดโบสถ์ บ้านแพรก บ้านแพรก
81 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง บ้านใหม่ บ้านแพรก
82 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง สองห้อง บ้านแพรก 035-769058
83 โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) สำพะเนียง บ้านแพรก
84 โรงเรียนวัดหลวงพ่อเขียว สำพะเนียง บ้านแพรก
85 โรงเรียนวัดธรรมมิกราชวิทยา พระนครศรีอยุธยา
86 โรงเรียนประชาสามัคคี คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา
87 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา
88 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา
89 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว คลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา
90 โรงเรียนโรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา 035242580
91 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา 0-3525-1133, 0-3524-5052
92 โรงเรียนประตูชัย ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา 035-245419
93 โรงเรียนวัดกษัตราธิราช บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา
94 โรงเรียนวัดพระงาม บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา
95 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) บ้านรุน พระนครศรีอยุธยา
96 โรงเรียนวัดไผ่(เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา
97 โรงเรียนวัดเกตุ (ประชาราษฎร์บำรุง) บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา
98 โรงเรียนปฐมวิทยาคาร บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา
99 โรงเรียนวัดกุฎีลาย บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา
100 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
101 โรงเรียนวัดดอนกลาง ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
102 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
103 โรงเรียนศิริเสนาวิทยา ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
104 โรงเรียนปากกรานพิทยา ปากกราน พระนครศรีอยุธยา
105 โรงเรียนวัดปากกราน ปากกราน พระนครศรีอยุธยา 035-705768
106 โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) ปากกราน พระนครศรีอยุธยา
107 โรงเรียนวัดทำใหม่ ปากกราน พระนครศรีอยุธยา
108 โรงเรียนวัดช้าง ปากกราน พระนครศรีอยุธยา
109 โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา
110 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา 035-251902
111 โรงเรียนวัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ) วัดตูม พระนครศรีอยุธยา
112 โรงเรียนวัดตูม วัดตูม พระนครศรีอยุธยา
113 โรงเรียนตำหนักเพนียด สวนพริก พระนครศรีอยุธยา
114 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สวนพริก พระนครศรีอยุธยา
115 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา
116 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา
117 โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา
118 โรงเรียนสุนทรวิทยา หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา
119 โรงเรียนอรุณประเสริฐ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา
120 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา
121 โรงเรียนวัดหันตรา หันตรา พระนครศรีอยุธยา
122 โรงเรียนวัดดุสิดาราม หันตรา พระนครศรีอยุธยา
123 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
124 โรงเรียนวัดทรงกุศล เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา
125 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา 035-243027
126 โรงเรียนวัดพระญาติการาม ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา
127 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา
128 โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร กระจิว ภาชี
129 โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง ดอนหญ้านาง ภาชี
130 โรงเรียนวัดวิมลสุนทร ดอนหญ้านาง ภาชี
131 โรงเรียนวัดหนองบัว พระแก้ว ภาชี
132 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา ภาชี ภาชี 035311042
133 โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ ภาชี ภาชี
134 โรงเรียนวัดอุทการาม ภาชี ภาชี
135 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม ระโสม ภาชี
136 โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ ระโสม ภาชี
137 โรงเรียนวัดหนองนาง ระโสม ภาชี
138 โรงเรียนวัดผดุงธรรม ระโสม ภาชี
139 โรงเรียนวัดหนองเป้า หนองน้ำใส ภาชี
140 โรงเรียนวัดธรรมสินธุ์โสภา หนองน้ำใส ภาชี
141 โรงเรียนวัดหนองเครือบุญ หนองน้ำใส ภาชี
142 โรงเรียนวัดโคกกรวด(ไตรราษฏร์บำรุง) โคกม่วง ภาชี
143 โรงเรียนวัดโคกสังข์(ประชานุกูล) โคกม่วง ภาชี
144 โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์ โคกม่วง ภาชี
145 โรงเรียนบ้านดอนข่อย(คงสมโอษฐ์ราษฏร์บำรุง) โคกม่วง ภาชี
146 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง ไผ่ล้อม ภาชี 035-750051
147 โรงเรียนวัดนาอุ่น ไผ่ล้อม ภาชี
148 โรงเรียนวัดภาชี(สุนทรอุปถัมภ์ ไผ่ล้อม ภาชี
149 โรงเรียนวัดหนองกลาง ไผ่ล้อม ภาชี
150 โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) กะทุ่ม มหาราช
151 โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา ท่าตอ มหาราช
152 โรงเรียนวัดน้ำเต้า น้ำเต้า มหาราช
153 โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) บางนา มหาราช
154 โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ บ้านขวาง มหาราช
155 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) บ้านนา มหาราช
156 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ บ้านใหม่ มหาราช
157 โรงเรียนวัดกระโจมทอง พิตเพียน มหาราช
158 โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) มหาราช มหาราช
159 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) หัวไผ่ มหาราช
160 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ เจ้าปลุก มหาราช 035776419
161 โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) เจ้าปลุก มหาราช
162 โรงเรียนวัดโพธิ์ โรงช้าง มหาราช
163 โรงเรียนอนุบาลเปรมฤทัย วังน้อย
164 โรงเรียนวัดธรรมจริยา ข้าวงาม วังน้อย
165 โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ ชะแมบ วังน้อย
166 โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม ชะแมบ วังน้อย
167 โรงเรียนกลางคลอง 27 ชะแมบ วังน้อย
168 โรงเรียนวัดศรีประชา ชะแมบ วังน้อย 035271294
169 โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา ชะแมบ วังน้อย (035) 750076
170 โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) บ่อตาโล่ วังน้อย
171 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ บ่อตาโล่ วังน้อย
172 โรงเรียนมุสลิมบำรุง บ่อตาโล่ วังน้อย
173 โรงเรียนวัดศิวาราม บ่อตาโล่ วังน้อย
174 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) บ่อตาโล่ วังน้อย
175 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) บ่อตาโล่ วังน้อย
176 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พยอม วังน้อย
177 โรงเรียนวัดพะยอม พยอม วังน้อย
178 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ พยอม วังน้อย
179 โรงเรียนเปรมฤทัย พยอม วังน้อย 035-219270
180 โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย ลำตาเสา วังน้อย
181 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ลำตาเสา วังน้อย 0-3527-1290
182 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ ลำตาเสา วังน้อย
183 โรงเรียนวัดบ้านช้าง ลำตาเสา วังน้อย
184 โรงเรียนวัดลาดทราย ลำไทร วังน้อย (035) 271292
185 โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ ลำไทร วังน้อย
186 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วังจุฬา วังน้อย
187 โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) วังจุฬา วังน้อย
188 โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) วังน้อย วังน้อย 0-3527-2405
189 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ วังน้อย วังน้อย
190 โรงเรียนคอตันคลอง 27 สนับทึบ วังน้อย
191 โรงเรียนบ้านลำแดง หันตะเภา วังน้อย
192 โรงเรียนวัดโตนด ข้าวเม่า อุทัย
193 โรงเรียนบ้านเป็ด ข้าวเม่า อุทัย
194 โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์) ข้าวเม่า อุทัย 0819467037
195 โรงเรียนวัดโคกมะยม คานหาม อุทัย
196 โรงเรียนวัดคานหาม คานหาม อุทัย
197 โรงเรียนเชาวน์วัศ คานหาม อุทัย
198 โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) ธนู อุทัย
199 โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) ธนู อุทัย
200 โรงเรียนบ้านช้าง บ้านช้าง อุทัย
201 โรงเรียนวัดไทรงาม บ้านหีบ อุทัย
202 โรงเรียนวัดนางชี บ้านหีบ อุทัย
203 โรงเรียนวัดบ้านหีบ บ้านหีบ อุทัย
204 โรงเรียนวัดกุ่มแต้ สามบัณฑิต อุทัย
205 โรงเรียนวัดดอนพุดซา สามบัณฑิต อุทัย
206 โรงเรียนวัดสามบัณฑิต สามบัณฑิต อุทัย
207 โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) หนองน้ำส้ม อุทัย
208 โรงเรียนบ้านคู้คด หนองน้ำส้ม อุทัย 035-255120
209 โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 หนองไม้ซุง อุทัย
210 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง หนองไม้ซุง อุทัย
211 โรงเรียนอุทัย อุทัย อุทัย
212 โรงเรียนวัดจำปา อุทัย อุทัย
213 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) อุทัย อุทัย
214 โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย อุทัย อุทัย 035711657
215 โรงเรียนบ้านข่อยโทน เสนา อุทัย
216 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) เสนา อุทัย
217 โรงเรียนวัดพรานนก โพสาวหาญ อุทัย
218 โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ โพสาวหาญ อุทัย
219 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ โพสาวหาญ อุทัย
220 โรงเรียนวัดพรานนก โพสาวหาญ อุทัย 0-3572-2061