กลับหน้าแรก
            กลับหน้าแรก
 
           ข้อมูลลูกจ้างประจำ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
นายประจวบ สุดลอย
นายปรีชา วงษ์เปี่ยม
นายสุทธิเดช อยู่เรืองเดช
นางสุนันท์ ทองแฉล้ม
 
นางละเมียด วงษ์เปี่ยม
...............................
...............................
 
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3525-1133, 0-3524-5052
e-mail : anuban_ay@hotmail.com