ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2565 ที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2565 ที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 66
ยินดีต้อนรับด้วยหัวใจสู่สายใยในกอบัว นายทักษิณ เขียวชอุ้ม ตำแหน่ง ครู
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 66
ยินดีต้อนรับด้วยหัวใจ สู่สายใยในกอบัว นางสาวณิชาภัทร รันทม ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 66
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการความเป็นเลิศสู่อัจฉริยภาพทางวิทยาศาศตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 66
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (โครงการ MEP) ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 66
การรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการความเป็นเลิศสู่อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 66
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้เข้ารับการคัดเลือก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (MEP)
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 66
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้น ป.2 โครงการ MEP
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 66
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา ในการทดสอบความรู้ทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น ชั้น ป.4-ป.6 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 66
นางจุไรรัตน์ เอิบกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ได้รับมอบเกียรติบัตร "สถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice)
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 66
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ขอชื่นชมและยินดีกับผลงานของนักเรียนและคุณครูโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ที่ได้เข้าแข่งขัน ระหว่าง 25-27 มกราคม2566
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 66
รางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 66
รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (นักเรียนโรงเรียนทั่วไป)
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 66
ประกาศผลผู้ผ่าน การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 MEP
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 66
การรับนักเรียนเข้าเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP) ประเภท ข
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 66
การรับนักเรียนเข้าเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP) ประเภท ก
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคุณครู ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 65