กลับหน้าแรก
หนังสือราชการ บันทึกข้อความ คำสั่ง แจ้งบุคลากรโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
บัญชีเงินเดือนใหม่ 5 เม.ย. 2554 อ่าน(968)สมหมาย
บัญชีเงินเดือนใหม่ 5 เม.ย. 2554 อ่าน(886)สมหมาย
การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 3 ส.ค. 2553 อ่าน(786)สมหมาย
ตารางเงินเดือนบัญชีใหม่ 9 ก.ค. 2553 อ่าน(1058)aorpee

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3525-1133, 0-3524-5052
e-mail : anuban_ay@hotmail.com