กลับหน้าแรก
            กลับหน้าแรก
 
นายจำเนียร คุณเผือก
ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน
           อัตรากำลังครูโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
 

อัตรากำลังครู
1. ตาม จ. 18 77 คน
2. ตามเกณฑ์ ก.ค. 0 คน
3. ครูไปช่วยราชการ 0 คน 4. ครูมาช่วยราชการ 0 คน
5. ครูปฏิบัติงานสอน 72 คน 6. พนักงานราขการ 0 คน
7. ขาด/เกิน/พอดีเกณฑ์ 0คน 8. ลูกจ้างประจำ 7 คน
9. ลูกจ้างชั่วคราว 17 คน (ครูวิกฤต Sp2 53,54)
รวมมีผู้ปฏิบัติการสอนจริง
72 คน
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3525-1133, 0-3524-5052
e-mail : anuban_ay@hotmail.com