กลับหน้าแรก
            กลับหน้าแรก
 
นายจำเนียร คุณเผือก
ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน
        ข้อมูลนักเรียน
 

|
ชั้นเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน
เกณฑ์ ก.ค.
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
7.33
8
112
108
220
 
อนุบาล 2
7.10
7
106
107
213
 
 
 
รวมก่อนประถมศึกษา
14.43
15
218
215
433
17.66
ประถมศึกษาปีที่ 1
5.93
6
125
112
237
 
ประถมศึกษาปีที่ 2
5.93
6
109
128
237
 
ประถมศึกษาปีที่ 3
6.15
6
133
113
246
 
ประถมศึกษาปีที่ 4
6.43
7
127
130
257
 
ประถมศึกษาปีที่ 5
6.08
6
127
116
243
 
ประถมศึกษาปีที่ 6
6.18
6
127
120
247
 
 
 
รวมประถมศึกษา
36.68
37
748
719
1467
58.94
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3525-1133, 0-3524-5052
e-mail : anuban_ay@hotmail.com