กลับหน้าแรก
            กลับหน้าแรก
 
นายจำเนียร คุณเผือก
ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน
           ข้อมูลครูอาจารย์
 

ตำแหน่ง
จำนวนจริง
ช่วยราชการ
จริง
เกณฑ์
ไป
มา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

-
1
-
-
( ) คศ.1
-
-
-
-
( ) คศ.2
-
-
-
-
(/) คศ.3
1
-
-
-
( ) คศ.4
-
-
-
-
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
-
4
-
-
( ) คศ.1
-
-
-
-
(/) คศ.2
1
-
-
-
(/) คศ.3
3
-
-
-
ผู้สอนประจำสถานศึกษา
-
74
-
-
(/) ครูผู้ช่วย
2
-
-
-
(/) คศ.1
8
-
-
-
(/) คศ.2
19
-
-
-
(/) คศ.3
43
-
-
-
รวมทั้งสิ้น
77
77
0
0
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3525-1133, 0-3524-5052
e-mail : anuban_ay@hotmail.com