กลับหน้าแรก
            ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
เปิด[318]เมื่อ 27เม.ย.57 อ่านต่อ..
           ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
 แผนที่ตั้งโรงเรียน
 แผนผังภายในโรงเรียน
 สมาคมผู้ปกครองและครู
 คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 คณะกรรมการผู้ปกครองเครืิอข่าย
 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 หัวหน้าสายชั้น
 ครู อาจารย์
 ครูอัตราจ้าง MEP
 ลูกจ้าง
          ข้อมูลสารสนเทศ
 ข้อมูลโรงเรียน
 ข้อมูลอัตรากำลังครู
 ข้อมูลครูอาจารย์
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลด้านอื่น ๆ
 e-office โรงเรียน
 แหล่งเรียนรู้
 โครงการ MEP
     
รวมภาพกิจกรรม
 กิจกรรมวันสุนทรภู่
 กิจกรรมอบรม English Camp
แผนที่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

           สำหรับสมาชิก
User:
Pass:

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนแล้ว 218 คน
 
จำนวนผู้เข้าชม
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 4 คน
ตอนนี้สมาชิก 0 คน
สถิติวันนี้ 3,929 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 3,928 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 13,113 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 111,066 ครั้ง
เริ่ม 1 กรกฏาคม 2553
สมาชิกใหม่
login 1
login 2
witoon login 268
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
   สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 ศึกษาดูงานและแลกเปลียนเรียนรู้ งานวิชาการ ณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เปิด[101]เมื่อ 6พ.ย.57 อ่านต่อ..    ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 เปิด[200]เมื่อ 15ต.ค.57 อ่านต่อ..
   โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ได้รับป้าย"โรงเรียนสีเขียว" ที่บริหารจัดการ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิดแห่งประเทศไทย เปิด[298]เมื่อ 4ต.ค.57 อ่านต่อ..    โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาเขัาร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้กับสำนักงานการท่องเทียวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2557  เปิด[469]เมื่อ 27ก.ย.57 อ่านต่อ..
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 14พ.ย.57 อ่าน(116) darawan
  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาจัดแข่งขันกีฬา"ดอกบัวเกมส์" พิธีเปิด-ปิด ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 7พ.ย.57 อ่าน(257) witoon
  เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2557 27ต.ค.57 อ่าน(357) witoon
  แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ดร.พักตร์วิภา ตะเพียนทอง 26ส.ค.57 อ่าน(4279) witoon
  คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2557 25มิ.ย.57 อ่าน(5390) witoon
   
           ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
   โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาจัดประชุมปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ณ ห้องประชุมโกเมศ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เปิด[156]เมื่อ 24ต.ค.57 อ่านต่อ..    โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 13-14 ตุลาคม 2557 ณ สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท เปิด[169]เมื่อ 19ต.ค.57 อ่านต่อ..
   โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาจัดค่ายวิชาการ เติมเต็มสาระการเรียนรู้ 5 สาระหลัก ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 13-22 ตุลาคม 2557  เปิด[189]เมื่อ 16ต.ค.57 อ่านต่อ..    ประมวลภาพงาน"กตัญญุตา-อาลัย" ครูสุรัชศรี ครูจงดี ครูลัดดา ครูถนอม ครูสุชาดา ครูรัตนา ครูมณีรัตน์ กิจกรรมภาคค่ำ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 เปิด[234]เมื่อ 12ต.ค.57 อ่านต่อ..
   ชื่นมื่นงาน "กตัญญุตา-อาลัย" ครูสุรัชศรี ครูจงดี ครูลัดดา ครูถนอม ครูสุชาดา ครูรัตนา ครูมณีรัตน์ กิจกรรมภาคเช้า เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 เปิด[272]เมื่อ 9ต.ค.57 อ่านต่อ..    สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และได้มีการแข่งขันสุดยอดวิทยาศาสตร์ระดับสายชั้นเพื่อรับเกียรติบัตรและรางวัลในวันวิทยาศาสตร์ เปิด[288]เมื่อ 8ก.ย.57 อ่านต่อ..
          เด็กดี/เด็กเก่ง/ครูดี/ครูเก่ง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เด็กหญิงมลฐณพษร ศรีสมพจน์ เด็กหญิงกุลจิตตา จันสุข เด็กหญิงณัฐนพิน นามมนตรี ชนะเลิศ การแข่งขัน "สุดยอดเยาวชนประวัติศาสตร์อยุธยา" ระดับประถมศึกษา  เปิด[161]เมื่อ 19ก.ย.57 อ่านต่อ..    เด็กหญิงปาณิสรา แก้วสระแสน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร ระดับช่วงชั้นที่ 1 การแข่งขันคณิตศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 17 เปิด[283]เมื่อ 3ก.ย.57 อ่านต่อ..
   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 20 ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2557 เปิด[196]เมื่อ 29ส.ค.57 อ่านต่อ..    เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาได้รับรางวัลจากโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เปิด[323]เมื่อ 17ก.ค.57 อ่านต่อ..
   เด็กชายณัฐภูมิ สนธิพันธ์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ไดัรับรางวัลจากการแข่งขัน INEX Sumo Robot Cop 2014 เปิด[235]เมื่อ 17ก.ค.57 อ่านต่อ..    "การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม" ลูกๆอนุบาลสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 โรงเรียนสาธิตและห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2557 เปิด[577]เมื่อ 7ก.ค.57 อ่านต่อ..
   เด็กคิดดี เด็กชายธนวิทย์ หวังวงศ์ศิริ เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เปิด[375]เมื่อ 25มิ.ย.57 อ่านต่อ..    ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2556 จากคุรุสภา เปิด[279]เมื่อ 6มิ.ย.57 อ่านต่อ..
         ข่าวการศึกษา
          คิดถึงโรงเรียน/คิดถึงครู/แนะนำน้องๆ
สคบ.เตือนน้อง ๆ หนู ๆ ตื่นเต้น แห่ซื้อหน้าโรงเรียนชลบุรีหลากสีสวยงามตื่นตาเม็ดเท่าหัวไม้ขีดแช่ น้ำยิ่งพองเท่าลูกปิงปอง เป็นตัวดูดน้ำขยายได้ถึงพันเท่า.
เปิด[701] เมื่อ 29ม.ค.56 อ่านต่อ..
สคบ. เก็บตัวอย่าง 'หมากฝรั่งไฟช็อต' ของเล่นใหม่ที่ขายตามหน้าโรงเรียนมาตรวจสอบหลังได้รับร้องเรียน พบอันตรายถึงขั้นทำให้เสียชีวิต กระแสไฟฟ้าสูงถึง 736 โวลต์มากกว่าค่ากระแสไฟตามบ้า.
เปิด[588] เมื่อ 29ม.ค.56 อ่านต่อ..
งานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ” อินดาบา ” (INDABA) เป็นภาษาพื้นเมืองในอาฟริกาของเผ่าซูลู.
เปิด[642] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
มารู้จักกับ GQ หรือ Globalization Quotient กันนะคะ.
เปิด[842] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ .
เปิด[696] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
การพูดจากับคนขับรถแท็กซี่ ไม่ควรพูดมาก หรือให้ความสนิทสนมมากเกินไป และควรสังเกตคำพูด หรือสายตา ของคนขับรถอยู่ตลอด หากรู้สึกไม่ปลอดภัยให้รีบลงจากรถ.
เปิด[506] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
เด็กมาหาวิธีเรียนเก่งแบบง่าย ๆ กันดีกว่าค่ะ.
เปิด[953] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
ความเห็นของผู้ที่มีความห่วงใยต่อการใช้ Teblet กับนักเรียนชั้น ป.1 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดความสมบูรณ์ และเกิดประโยชน์กับตัวนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ.
เปิด[4231] เมื่อ 4พ.ค.55 อ่านต่อ..
ชนิดทะเบียนรถ ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกระบุว่า 1.รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน รถยนต์รับจ้างสามล้อ รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง และรถจักรยานยนต์รับ.
เปิด[1440] เมื่อ 9ก.ค.53 อ่านต่อ..
           เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   
           งานวิจัยในชั้นเรียน
   
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3525-1133, 0-3524-5052
e-mail : anubanay@hotmail.com