กลับหน้าแรก
            ผู้อำนวยการโรงเรียน

  นายจำเนียร คุณเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาคนปัจจุบัน
เปิด[1239]เมื่อ 29พ.ค.55 อ่านต่อ..
           ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
 แผนที่ตั้งโรงเรียน
 แผนผังภายในโรงเรียน
 สมาคมผู้ปกครองและครู
 คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 คณะกรรมการผู้ปกครองเครืิอข่าย
 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 หัวหน้าสายชั้น
 ครู อาจารย์
 ครูอัตราจ้าง MEP
 ลูกจ้าง
          ข้อมูลสารสนเทศ
 ข้อมูลโรงเรียน
 ข้อมูลอัตรากำลังครู
 ข้อมูลครูอาจารย์
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลด้านอื่น ๆ
 e-office โรงเรียน
 แหล่งเรียนรู้
 โครงการ MEP
     
รวมภาพกิจกรรม
 กิจกรรมวันสุนทรภู่
 กิจกรรมอบรม English Camp
แผนที่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

           สำหรับสมาชิก
User:
Pass:

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนแล้ว 216 คน
 
จำนวนผู้เข้าชม
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 3 คน
ตอนนี้สมาชิก 0 คน
สถิติวันนี้ 2,737 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 2,875 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 4,979 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 80,264 ครั้ง
เริ่ม 1 กรกฏาคม 2553
สมาชิกใหม่
witoon login 161
ณีรรัตน์ บำรุงไทยชัยชาญ login 2
ฤดีมาศ ปราสาททอง login 1
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
   โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพ จัดงาน"สานสัมพันธ์" โรงเรียนอนุบาลภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 เปิด[155]เมื่อ 26มี.ค.57 อ่านต่อ..    กลุ่มโรงเรียนเพนียด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมโกเมศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เปิด[88]เมื่อ 23มี.ค.57 อ่านต่อ..
   โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานมหกรรมดนตรี-นาฏศิลป์ "อยุธยาหนึ่งรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน" ณ โรงเรียนประตูชัย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 เปิด[147]เมื่อ 11มี.ค.57 อ่านต่อ..    คณะทำงานถอดประสบการณ์ ของ สพฐ. มาศึกษาการบริหารจัดการคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่เข้มแข็งของโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 เปิด[136]เมื่อ 8มี.ค.57 อ่านต่อ..
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการอัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 27มี.ค.57 อ่าน(1475) darawan
  ประชาสัมพันธ์โครงการความเป็นเลิศสู่อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10ก.พ.57 อ่าน(1683) darawan
  รายละเอียดการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 (เฉพาะโครงการMEP) 6ก.พ.57 อ่าน(2545) darawan
  แนะนำครูใหม่ นางสาวภัทรสุภา ทองจีน 14ม.ค.57 อ่าน(1008) witoon
  แนะนำครูใหม่ นางมานิจ สมจจิตร์, นางศินีนาฏ ดวงธนู, นางสุภาวดี ชุมภูแก้ว 19ธ.ค.56 อ่าน(1275) witoon
   
           ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
   โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมจงกลนี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 เปิด[171]เมื่อ 30มี.ค.57 อ่านต่อ..    โครงการ MEP. โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม English Camp ณ Royal Hills Golf Resort & Spa จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2556 เปิด[306]เมื่อ 23มี.ค.57 อ่านต่อ..
   โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จัดงานสายสัมพันธ์บ้านสู่โรงเรียน ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557 ณ สนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิด[181]เมื่อ 13มี.ค.57 อ่านต่อ..    โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จัดค่ายกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ สถานที่ภายในโรงเรียน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เปิด[318]เมื่อ 25ก.พ.57 อ่านต่อ..
   โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน ตามโครงการเรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมจงกลนี เปิด[324]เมื่อ 15ก.พ.57 อ่านต่อ..     โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมค่ายภาษาไทยให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว จ.พระนครศรีอยุธยา (ศาลากลางเก่า)  เปิด[260]เมื่อ 12ก.พ.57 อ่านต่อ..
          เด็กดี/เด็กเก่ง/ครูดี/ครูเก่ง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (รอบระดับประเทศ) ของ สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2557 วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 รางวัล เปิด[71]เมื่อ 9เม.ย.57 อ่านต่อ..    นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบระดับประเทศ) ของ สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2557 วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 13 รางวัล เปิด[60]เมื่อ 9เม.ย.57 อ่านต่อ..
   เด็กเก่งโรงเรีนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สอบได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ ในการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 จำนวน 8 คน เปิด[119]เมื่อ 31มี.ค.57 อ่านต่อ..    นักเรียนปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ชนะเลิศการแข่งขัน อนุบาล Dance Contest 2014 โล่ห์ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมเงิน 8,000 บาท เปิด[171]เมื่อ 28ก.พ.57 อ่านต่อ..
    นายธวิช สุดใจ นางชลิดา สุขเกษม นางดาราวรรณ ทิมทอง นางทิวาพร กล้วยอ่อนและนายสุทัศน์ คงศรี ได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ของคุรุสภา  เปิด[203]เมื่อ 18ม.ค.57 อ่านต่อ..    นางขวัญฤทัย ภู่สาระ ได้รับรางวัล"ครูดีในดวงใจ"ระดับปฐมวัย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 เปิด[184]เมื่อ 18ม.ค.57 อ่านต่อ..
   เด็กหญิงปุณิกา จันเหมือน ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาสมเด็จพระธีรญาณมุนี  เปิด[263]เมื่อ 18ธ.ค.56 อ่านต่อ..    โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัลโรงเรียนสีเขียวประจำปี 2556 จาก นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เปิด[169]เมื่อ 17ธ.ค.56 อ่านต่อ..
         ข่าวการศึกษา
          คิดถึงโรงเรียน/คิดถึงครู/แนะนำน้องๆ
สคบ.เตือนน้อง ๆ หนู ๆ ตื่นเต้น แห่ซื้อหน้าโรงเรียนชลบุรีหลากสีสวยงามตื่นตาเม็ดเท่าหัวไม้ขีดแช่ น้ำยิ่งพองเท่าลูกปิงปอง เป็นตัวดูดน้ำขยายได้ถึงพันเท่า.
เปิด[443] เมื่อ 29ม.ค.56 อ่านต่อ..
สคบ. เก็บตัวอย่าง 'หมากฝรั่งไฟช็อต' ของเล่นใหม่ที่ขายตามหน้าโรงเรียนมาตรวจสอบหลังได้รับร้องเรียน พบอันตรายถึงขั้นทำให้เสียชีวิต กระแสไฟฟ้าสูงถึง 736 โวลต์มากกว่าค่ากระแสไฟตามบ้า.
เปิด[399] เมื่อ 29ม.ค.56 อ่านต่อ..
งานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ” อินดาบา ” (INDABA) เป็นภาษาพื้นเมืองในอาฟริกาของเผ่าซูลู.
เปิด[508] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
มารู้จักกับ GQ หรือ Globalization Quotient กันนะคะ.
เปิด[615] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ .
เปิด[563] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
การพูดจากับคนขับรถแท็กซี่ ไม่ควรพูดมาก หรือให้ความสนิทสนมมากเกินไป และควรสังเกตคำพูด หรือสายตา ของคนขับรถอยู่ตลอด หากรู้สึกไม่ปลอดภัยให้รีบลงจากรถ.
เปิด[407] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
เด็กมาหาวิธีเรียนเก่งแบบง่าย ๆ กันดีกว่าค่ะ.
เปิด[766] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
ความเห็นของผู้ที่มีความห่วงใยต่อการใช้ Teblet กับนักเรียนชั้น ป.1 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดความสมบูรณ์ และเกิดประโยชน์กับตัวนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ.
เปิด[1311] เมื่อ 4พ.ค.55 อ่านต่อ..
ชนิดทะเบียนรถ ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกระบุว่า 1.รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน รถยนต์รับจ้างสามล้อ รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง และรถจักรยานยนต์รับ.
เปิด[1304] เมื่อ 9ก.ค.53 อ่านต่อ..
           เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   
           งานวิจัยในชั้นเรียน
   
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3525-1133, 0-3524-5052
e-mail : anubanay@hotmail.com