กลับหน้าแรก
            ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
เปิด[132]เมื่อ 27เม.ย.57 อ่านต่อ..
           ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
 แผนที่ตั้งโรงเรียน
 แผนผังภายในโรงเรียน
 สมาคมผู้ปกครองและครู
 คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 คณะกรรมการผู้ปกครองเครืิอข่าย
 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 หัวหน้าสายชั้น
 ครู อาจารย์
 ครูอัตราจ้าง MEP
 ลูกจ้าง
          ข้อมูลสารสนเทศ
 ข้อมูลโรงเรียน
 ข้อมูลอัตรากำลังครู
 ข้อมูลครูอาจารย์
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลด้านอื่น ๆ
 e-office โรงเรียน
 แหล่งเรียนรู้
 โครงการ MEP
     
รวมภาพกิจกรรม
 กิจกรรมวันสุนทรภู่
 กิจกรรมอบรม English Camp
แผนที่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

           สำหรับสมาชิก
User:
Pass:

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนแล้ว 216 คน
 
จำนวนผู้เข้าชม
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 2 คน
ตอนนี้สมาชิก 0 คน
สถิติวันนี้ 3,412 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 3,226 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 9,003 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 90,150 ครั้ง
เริ่ม 1 กรกฏาคม 2553
สมาชิกใหม่
witoon login 233
ณีรรัตน์ บำรุงไทยชัยชาญ login 2
ฤดีมาศ ปราสาททอง login 1
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
   โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยานำเทียนพรรษาไปถวายวัดราชประดิษฐาน วัดวงษ์ฆ้อง วัดญาณเสน วัดสามวิหารและวัดเจดีย์แดง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เปิด[120]เมื่อ 12ก.ค.57 อ่านต่อ..    โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยานำกองลูกเสือร่วมพิธีในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เปิด[189]เมื่อ 1ก.ค.57 อ่านต่อ..
   สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ข้อมูลจากผลการสอบ O-NET และ NT ให้กับคณะผู้บริหารและครูวิชาการในอำเภอพระนครศรีอยุธยา เปิด[162]เมื่อ 7มิ.ย.57 อ่านต่อ..    ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้เด็กเก่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เปิด[252]เมื่อ 30พ.ค.57 อ่านต่อ..
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
  คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2557 25มิ.ย.57 อ่าน(989) witoon
  คุณครูโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 17มิ.ย.57 อ่าน(1197) witoon
  ประกาศโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน 15พ.ค.57 อ่าน(2006) witoon
  แนะนำครูใหม่ นางสาวภัทรสุภา ทองจีน 14ม.ค.57 อ่าน(1138) witoon
  แนะนำครูใหม่ นางมานิจ สมจิตร์, นางศินีนาฏ ดวงธนู, นางสุภาวดี ชุมภูแก้ว 19ธ.ค.56 อ่าน(1387) witoon
   
           ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
   โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2557 ณ วัดราชประดิษฐาน จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557  เปิด[118]เมื่อ 8ก.ค.57 อ่านต่อ..    โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมจงกลนี  เปิด[114]เมื่อ 3ก.ค.57 อ่านต่อ..
   โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดสากล เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เปิด[256]เมื่อ 28มิ.ย.57 อ่านต่อ..    โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมจงกลนี เปิด[279]เมื่อ 23มิ.ย.57 อ่านต่อ..
   โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ ไทยเอเซีย โกลเด้นซี อ. อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เปิด[211]เมื่อ 14พ.ค.57 อ่านต่อ..    โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมจงกลนี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 เปิด[417]เมื่อ 30มี.ค.57 อ่านต่อ..
          เด็กดี/เด็กเก่ง/ครูดี/ครูเก่ง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
   เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาได้รับรางวัลจากโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เปิด[60]เมื่อ 17ก.ค.57 อ่านต่อ..    เด็กชายณัฐภูมิ สนธิพันธ์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ไดัรับรางวัลจากการแข่งขัน INEX Sumo Robot Cop 2014 เปิด[23]เมื่อ 17ก.ค.57 อ่านต่อ..
   "การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม" ลูกๆอนุบาลสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 โรงเรียนสาธิตและห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2557 เปิด[123]เมื่อ 7ก.ค.57 อ่านต่อ..    เด็กคิดดี เด็กชายธนวิทย์ หวังวงศ์ศิริ เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เปิด[156]เมื่อ 25มิ.ย.57 อ่านต่อ..
   ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2556 จากคุรุสภา เปิด[103]เมื่อ 6มิ.ย.57 อ่านต่อ..    ขอแสดงความยินดีกับนายธวิช สุดใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  เปิด[106]เมื่อ 6มิ.ย.57 อ่านต่อ..
   โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การจัดโต๊ะหมู่บูชา เนื่องในงานเทศกาล วันวิสาขบูชา พุทธบารมีสองแผ่นดิน ประจำปี 2557 เปิด[133]เมื่อ 12พ.ค.57 อ่านต่อ..    นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (รอบระดับประเทศ) ของ สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2557 วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 รางวัล เปิด[264]เมื่อ 9เม.ย.57 อ่านต่อ..
         ข่าวการศึกษา
          คิดถึงโรงเรียน/คิดถึงครู/แนะนำน้องๆ
สคบ.เตือนน้อง ๆ หนู ๆ ตื่นเต้น แห่ซื้อหน้าโรงเรียนชลบุรีหลากสีสวยงามตื่นตาเม็ดเท่าหัวไม้ขีดแช่ น้ำยิ่งพองเท่าลูกปิงปอง เป็นตัวดูดน้ำขยายได้ถึงพันเท่า.
เปิด[526] เมื่อ 29ม.ค.56 อ่านต่อ..
สคบ. เก็บตัวอย่าง 'หมากฝรั่งไฟช็อต' ของเล่นใหม่ที่ขายตามหน้าโรงเรียนมาตรวจสอบหลังได้รับร้องเรียน พบอันตรายถึงขั้นทำให้เสียชีวิต กระแสไฟฟ้าสูงถึง 736 โวลต์มากกว่าค่ากระแสไฟตามบ้า.
เปิด[457] เมื่อ 29ม.ค.56 อ่านต่อ..
งานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ” อินดาบา ” (INDABA) เป็นภาษาพื้นเมืองในอาฟริกาของเผ่าซูลู.
เปิด[559] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
มารู้จักกับ GQ หรือ Globalization Quotient กันนะคะ.
เปิด[696] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ .
เปิด[615] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
การพูดจากับคนขับรถแท็กซี่ ไม่ควรพูดมาก หรือให้ความสนิทสนมมากเกินไป และควรสังเกตคำพูด หรือสายตา ของคนขับรถอยู่ตลอด หากรู้สึกไม่ปลอดภัยให้รีบลงจากรถ.
เปิด[439] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
เด็กมาหาวิธีเรียนเก่งแบบง่าย ๆ กันดีกว่าค่ะ.
เปิด[839] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
ความเห็นของผู้ที่มีความห่วงใยต่อการใช้ Teblet กับนักเรียนชั้น ป.1 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดความสมบูรณ์ และเกิดประโยชน์กับตัวนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ.
เปิด[1366] เมื่อ 4พ.ค.55 อ่านต่อ..
ชนิดทะเบียนรถ ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกระบุว่า 1.รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน รถยนต์รับจ้างสามล้อ รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง และรถจักรยานยนต์รับ.
เปิด[1355] เมื่อ 9ก.ค.53 อ่านต่อ..
           เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   
           งานวิจัยในชั้นเรียน
   
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3525-1133, 0-3524-5052
e-mail : anubanay@hotmail.com