กลับหน้าแรก
            ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
เปิด[912]เมื่อ 27เม.ย.57 อ่านต่อ..
           ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
 แผนที่ตั้งโรงเรียน
 แผนผังภายในโรงเรียน
 สมาคมผู้ปกครองและครู
 คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 คณะกรรมการผู้ปกครองเครืิอข่าย
 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 หัวหน้าสายชั้น
 ครู อาจารย์
 ครูอัตราจ้าง MEP
 ลูกจ้าง
          ข้อมูลสารสนเทศ
 ข้อมูลโรงเรียน
 ข้อมูลอัตรากำลังครู
 ข้อมูลครูอาจารย์
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลด้านอื่น ๆ
 e-office โรงเรียน
 แหล่งเรียนรู้
 โครงการ MEP
     
รวมภาพกิจกรรม
 กิจกรรมวันสุนทรภู่
 กิจกรรมอบรม English Camp
แผนที่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

           สำหรับสมาชิก
User:
Pass:

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนแล้ว 215 คน
 
จำนวนผู้เข้าชม
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 3 คน
ตอนนี้สมาชิก 0 คน
สถิติวันนี้ 5,419 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 5,508 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 13,426 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 173,065 ครั้ง
เริ่ม 1 กรกฏาคม 2553
สมาชิกใหม่
login 1
login 2
witoon login 465
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
   นายจำเนียร คุณเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา นำคณะครูร่วมงาน "วันครู ครั้งที่ 60 " เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา เปิด[215]เมื่อ 17ม.ค.59 อ่านต่อ..    โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยานำกองลูกเสือเข้ารวมพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  เปิด[297]เมื่อ 7ธ.ค.58 อ่านต่อ..
   ประชุมสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด(แห่งประเทศไทย)เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิด[346]เมื่อ 25พ.ย.58 อ่านต่อ..    โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ภาคกลางตอนบน จำนวน 8 โรงเรียน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เปิด[693]เมื่อ 4ต.ค.58 อ่านต่อ..
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
  เชิญทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา กองละ 999 บาท จำนวน 5,000 กอง 8ก.พ.59 อ่าน(59) witoon
  ขอเชิญร่วมงาน 72 ปี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559 8ก.พ.59 อ่าน(58) witoon
  ประกาศโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับนักเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 5ก.พ.59 อ่าน(346) witoon
  ประกาศโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 5ก.พ.59 อ่าน(399) witoon
  ประกาศรับรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 21ม.ค.59 อ่าน(507) witoon
   
           ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
   ประมวลภาพกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559 ของโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 เปิด[14]เมื่อ 13ก.พ.59 อ่านต่อ..    ประมวลผลภาพกิจกรรม Chrismas Party 24 December 2015 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา โดยมีท่านผู้อำนวยการ จำเนียร คุณเผือก เป็นประธานในพิธี ให้โอวาทและกล่าวเปิดกิจกรรม ในครั้งนี้ เปิด[211]เมื่อ 5ม.ค.59 อ่านต่อ..
   ประมวลผลภาพวันคริสต์มาส 23 ธันวาคม 2558 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา โดยมีท่าน อารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานในพิธี ให้โอวาทและกล่าวเปิดกิจกรรม ท่านผู้อำนวยการ จำเนียร คุณเผือก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  เปิด[254]เมื่อ 4ม.ค.59 อ่านต่อ..    โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา นำลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายภูริทัศ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เปิด[377]เมื่อ 3ม.ค.59 อ่านต่อ..
   ด้วยโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ตระหนักดีว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬา-กีฑา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย จึงจัดให้มีการแข่งขันกีฬา-กีฑาภายใน "ดอกบัวเกมส์" ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เปิด[405]เมื่อ 17ธ.ค.58 อ่านต่อ..    "วันพ่อแห่งชาติ" โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภัคดีต่อพระองค์ท่านที่ได้เสียสละ เพื่อปวงชนชาวไทย เปิด[241]เมื่อ 16ธ.ค.58 อ่านต่อ..
          เด็กดี/เด็กเก่ง/ครูดี/ครูเก่ง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ได้รับเหรียญรางวัล จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 เปิด[118]เมื่อ 21ธ.ค.58 อ่านต่อ..    นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ได้รับโล่รางวัล จากนายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี งานลอยกระทงตามประทีป ประจำปี 2558 เปิด[102]เมื่อ 16ธ.ค.58 อ่านต่อ..
    ดร.พักตร์วิภา ตะเพียนทอง ดร.ธีระวัฒน์ สุขีสาร นางสาวภัสรา สงวนผิว บุคลากรโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น เปิด[125]เมื่อ 1ธ.ค.58 อ่านต่อ..    เด็กหญิงรัญชิดา สุมาลกัณต์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ชนะเลิศ การแข่งขัน กิจกรรมคัดลายมือ ของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เปิด[171]เมื่อ 25ต.ค.58 อ่านต่อ..
   เด็กชายสมิทธิพงศ์ จูปรางค์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ชนะเลิศ กิจกรรมเวที "สุดยอดเยาวชนประวัติศาสตร์กรุงศรี" ของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เปิด[160]เมื่อ 25ต.ค.58 อ่านต่อ..     เด็กหญิงเจนจิรา สุภาดี นีกเรียนยุวทูตความดีโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เยือนกรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 9-16 สิงหาคม 2558  เปิด[260]เมื่อ 30ก.ย.58 อ่านต่อ..
    เด็กหญิงประภัสสร ธรรมกีรติ ได้รับทุนการศึกษาในการส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เขาประกวด เปิด[425]เมื่อ 16ก.ค.58 อ่านต่อ..     เด็กหญิงพรกนก ไวยธนต์ ยุวทูตความดีของโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาร่วมคณะเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  เปิด[359]เมื่อ 11ก.ค.58 อ่านต่อ..
         ข่าวการศึกษา
          คิดถึงโรงเรียน/คิดถึงครู/แนะนำน้องๆ
สคบ.เตือนน้อง ๆ หนู ๆ ตื่นเต้น แห่ซื้อหน้าโรงเรียนชลบุรีหลากสีสวยงามตื่นตาเม็ดเท่าหัวไม้ขีดแช่ น้ำยิ่งพองเท่าลูกปิงปอง เป็นตัวดูดน้ำขยายได้ถึงพันเท่า.
เปิด[1171] เมื่อ 29ม.ค.56 อ่านต่อ..
สคบ. เก็บตัวอย่าง 'หมากฝรั่งไฟช็อต' ของเล่นใหม่ที่ขายตามหน้าโรงเรียนมาตรวจสอบหลังได้รับร้องเรียน พบอันตรายถึงขั้นทำให้เสียชีวิต กระแสไฟฟ้าสูงถึง 736 โวลต์มากกว่าค่ากระแสไฟตามบ้า.
เปิด[971] เมื่อ 29ม.ค.56 อ่านต่อ..
งานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ” อินดาบา ” (INDABA) เป็นภาษาพื้นเมืองในอาฟริกาของเผ่าซูลู.
เปิด[977] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
มารู้จักกับ GQ หรือ Globalization Quotient กันนะคะ.
เปิด[1382] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ .
เปิด[1049] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
การพูดจากับคนขับรถแท็กซี่ ไม่ควรพูดมาก หรือให้ความสนิทสนมมากเกินไป และควรสังเกตคำพูด หรือสายตา ของคนขับรถอยู่ตลอด หากรู้สึกไม่ปลอดภัยให้รีบลงจากรถ.
เปิด[857] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
เด็กมาหาวิธีเรียนเก่งแบบง่าย ๆ กันดีกว่าค่ะ.
เปิด[1436] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
ความเห็นของผู้ที่มีความห่วงใยต่อการใช้ Teblet กับนักเรียนชั้น ป.1 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดความสมบูรณ์ และเกิดประโยชน์กับตัวนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ.
เปิด[8991] เมื่อ 4พ.ค.55 อ่านต่อ..
ชนิดทะเบียนรถ ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกระบุว่า 1.รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน รถยนต์รับจ้างสามล้อ รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง และรถจักรยานยนต์รับ.
เปิด[1787] เมื่อ 9ก.ค.53 อ่านต่อ..
           เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   
           งานวิจัยในชั้นเรียน
   
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3525-1133, 0-3524-5052
e-mail : anubanay@hotmail.com