กลับหน้าแรก
            ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
เปิด[1083]เมื่อ 27เม.ย.57 อ่านต่อ..
           ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
 แผนที่ตั้งโรงเรียน
 แผนผังภายในโรงเรียน
 สมาคมผู้ปกครองและครู
 คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 คณะกรรมการผู้ปกครองเครืิอข่าย
 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 หัวหน้าสายชั้น
 ครู อาจารย์
 ครูอัตราจ้าง MEP
 ลูกจ้าง
          ข้อมูลสารสนเทศ
 ข้อมูลโรงเรียน
 ข้อมูลอัตรากำลังครู
 ข้อมูลครูอาจารย์
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลด้านอื่น ๆ
 e-office โรงเรียน
 แหล่งเรียนรู้
 โครงการ MEP
     
รวมภาพกิจกรรม
 กิจกรรมวันสุนทรภู่
 กิจกรรมอบรม English Camp
แผนที่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

           สำหรับสมาชิก
User:
Pass:

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนแล้ว 215 คน
 
จำนวนผู้เข้าชม
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้สมาชิก 0 คน
สถิติวันนี้ 6,051 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 6,246 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 14,811 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 189,109 ครั้ง
เริ่ม 1 กรกฏาคม 2553
สมาชิกใหม่
login 1
login 2
witoon login 520
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
   นายจำเนียร คุณเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา นำคณะครูทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 1-5 เมษายน 2559 เปิด[217]เมื่อ 19เม.ย.59 อ่านต่อ..    กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหลักสามดำเนิน สพป.สมุทรสาคร มาศึกษาดูงานด้านการบริหารวิชาการด้านงานยกระดับคุณภาพผู้เรียน ณโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เมืี่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เปิด[271]เมื่อ 22ก.พ.59 อ่านต่อ..
   นายจำเนียร คุณเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา นำคณะครูร่วมงาน "วันครู ครั้งที่ 60 " เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา เปิด[433]เมื่อ 17ม.ค.59 อ่านต่อ..    โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยานำกองลูกเสือเข้ารวมพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  เปิด[496]เมื่อ 7ธ.ค.58 อ่านต่อ..
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
  รับสมัครบุคลากรครูชาวต่างชาติและ ครู Co-teacher (1 - 10 June 2016, Application Date) 27พ.ค.59 อ่าน(47) witoon
  Foreign teacher requirement (1 - 10 June 2016, Application Date) 27พ.ค.59 อ่าน(32) witoon
  แนะนำครูใหม่ ว่าที่ ร.ต.สมชาติ กุลเทพบัณฑิตย์ นาภรณี สุวรรณทรัพย์ นางสุดาศรี สิงห์ทอง และนางสาวสายพิรุณ วดีศิริศักดิ์ 21พ.ค.59 อ่าน(61) witoon
  แนะนำครูใหม่ นางสาวนพรัตน์ เดชมณี 21มี.ค.59 อ่าน(831) witoon
  เชิญทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา กองละ 999 บาท จำนวน 5,000 กอง 8ก.พ.59 อ่าน(234) witoon
   
           ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
   ประมวลผลถาพกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ปีการศึกษา 2558.....  เปิด[256]เมื่อ 24มี.ค.59 อ่านต่อ..    ประมวลภาพการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ของโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 เปิด[336]เมื่อ 15ก.พ.59 อ่านต่อ..
   ประมวลภาพกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559 ของโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 เปิด[308]เมื่อ 13ก.พ.59 อ่านต่อ..    ประมวลผลภาพกิจกรรม Chrismas Party 24 December 2015 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา โดยมีท่านผู้อำนวยการ จำเนียร คุณเผือก เป็นประธานในพิธี ให้โอวาทและกล่าวเปิดกิจกรรม ในครั้งนี้ เปิด[381]เมื่อ 5ม.ค.59 อ่านต่อ..
   โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา นำลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายภูริทัศ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เปิด[646]เมื่อ 3ม.ค.59 อ่านต่อ..    ด้วยโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ตระหนักดีว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬา-กีฑา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย จึงจัดให้มีการแข่งขันกีฬา-กีฑาภายใน "ดอกบัวเกมส์" ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เปิด[580]เมื่อ 17ธ.ค.58 อ่านต่อ..
          เด็กดี/เด็กเก่ง/ครูดี/ครูเก่ง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา มีผลการทดสอบ O-NET คะแนนเต็ม 100 คะแนน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  เปิด[153]เมื่อ 1เม.ย.59 อ่านต่อ..    นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลอื่นๆ จากการทดสอบวัดความรู้ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 จัดทดสอบโดยโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา เปิด[179]เมื่อ 22ก.พ.59 อ่านต่อ..
   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ได้รับเหรียญรางวัล จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 เปิด[297]เมื่อ 21ธ.ค.58 อ่านต่อ..    นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ได้รับโล่รางวัล จากนายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี งานลอยกระทงตามประทีป ประจำปี 2558 เปิด[239]เมื่อ 16ธ.ค.58 อ่านต่อ..
    ดร.พักตร์วิภา ตะเพียนทอง ดร.ธีระวัฒน์ สุขีสาร นางสาวภัสรา สงวนผิว บุคลากรโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น เปิด[267]เมื่อ 1ธ.ค.58 อ่านต่อ..    เด็กหญิงรัญชิดา สุมาลกัณต์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ชนะเลิศ การแข่งขัน กิจกรรมคัดลายมือ ของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เปิด[269]เมื่อ 25ต.ค.58 อ่านต่อ..
   เด็กชายสมิทธิพงศ์ จูปรางค์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ชนะเลิศ กิจกรรมเวที "สุดยอดเยาวชนประวัติศาสตร์กรุงศรี" ของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เปิด[257]เมื่อ 25ต.ค.58 อ่านต่อ..     เด็กหญิงเจนจิรา สุภาดี นีกเรียนยุวทูตความดีโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เยือนกรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 9-16 สิงหาคม 2558  เปิด[373]เมื่อ 30ก.ย.58 อ่านต่อ..
         ข่าวการศึกษา
          คิดถึงโรงเรียน/คิดถึงครู/แนะนำน้องๆ
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณ หจก.ซี.เอ็น.เอฟ. ฟ้าตะวันคอนสตรัคชั่น โดยคุณไชยา ชัยวณิชย์ และคุณณิชากร สามพันเย็น ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ.
เปิด[128] เมื่อ 23ก.พ.59 อ่านต่อ..
สคบ.เตือนน้อง ๆ หนู ๆ ตื่นเต้น แห่ซื้อหน้าโรงเรียนชลบุรีหลากสีสวยงามตื่นตาเม็ดเท่าหัวไม้ขีดแช่ น้ำยิ่งพองเท่าลูกปิงปอง เป็นตัวดูดน้ำขยายได้ถึงพันเท่า.
เปิด[1284] เมื่อ 29ม.ค.56 อ่านต่อ..
สคบ. เก็บตัวอย่าง 'หมากฝรั่งไฟช็อต' ของเล่นใหม่ที่ขายตามหน้าโรงเรียนมาตรวจสอบหลังได้รับร้องเรียน พบอันตรายถึงขั้นทำให้เสียชีวิต กระแสไฟฟ้าสูงถึง 736 โวลต์มากกว่าค่ากระแสไฟตามบ้า.
เปิด[1070] เมื่อ 29ม.ค.56 อ่านต่อ..
งานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ” อินดาบา ” (INDABA) เป็นภาษาพื้นเมืองในอาฟริกาของเผ่าซูลู.
เปิด[1086] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
มารู้จักกับ GQ หรือ Globalization Quotient กันนะคะ.
เปิด[1525] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ .
เปิด[1146] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
การพูดจากับคนขับรถแท็กซี่ ไม่ควรพูดมาก หรือให้ความสนิทสนมมากเกินไป และควรสังเกตคำพูด หรือสายตา ของคนขับรถอยู่ตลอด หากรู้สึกไม่ปลอดภัยให้รีบลงจากรถ.
เปิด[952] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
เด็กมาหาวิธีเรียนเก่งแบบง่าย ๆ กันดีกว่าค่ะ.
เปิด[1552] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
ความเห็นของผู้ที่มีความห่วงใยต่อการใช้ Teblet กับนักเรียนชั้น ป.1 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดความสมบูรณ์ และเกิดประโยชน์กับตัวนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ.
เปิด[9085] เมื่อ 4พ.ค.55 อ่านต่อ..
           เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   
           งานวิจัยในชั้นเรียน
   
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3525-1133, 0-3524-5052
e-mail : anubanay@hotmail.com