กลับหน้าแรก
            ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
เปิด[200]เมื่อ 27เม.ย.57 อ่านต่อ..
           ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงเรียน
 แผนที่ตั้งโรงเรียน
 แผนผังภายในโรงเรียน
 สมาคมผู้ปกครองและครู
 คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 คณะกรรมการผู้ปกครองเครืิอข่าย
 ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 หัวหน้าสายชั้น
 ครู อาจารย์
 ครูอัตราจ้าง MEP
 ลูกจ้าง
          ข้อมูลสารสนเทศ
 ข้อมูลโรงเรียน
 ข้อมูลอัตรากำลังครู
 ข้อมูลครูอาจารย์
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลด้านอื่น ๆ
 e-office โรงเรียน
 แหล่งเรียนรู้
 โครงการ MEP
     
รวมภาพกิจกรรม
 กิจกรรมวันสุนทรภู่
 กิจกรรมอบรม English Camp
แผนที่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

           สำหรับสมาชิก
User:
Pass:

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนแล้ว 218 คน
 
จำนวนผู้เข้าชม
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้สมาชิก 0 คน
สถิติวันนี้ 3,034 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 3,225 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 8,153 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 98,038 ครั้ง
เริ่ม 1 กรกฏาคม 2553
สมาชิกใหม่
login 1
login 2
witoon login 253
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
   เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วม Workshop กีฬา Rope Skipping ของสมาคมกระโดดเชือก(ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557  เปิด[185]เมื่อ 4ก.ย.57 อ่านต่อ..    นายอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรวจราชการและติดตามนโยบายของกระทรวง ณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เปิด[283]เมื่อ 9ส.ค.57 อ่านต่อ..
   โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยานำเทียนพรรษาไปถวายวัดราชประดิษฐาน วัดวงษ์ฆ้อง วัดญาณเสน วัดสามวิหารและวัดเจดีย์แดง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เปิด[384]เมื่อ 12ก.ค.57 อ่านต่อ..    โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยานำกองลูกเสือร่วมพิธีในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เปิด[382]เมื่อ 1ก.ค.57 อ่านต่อ..
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
  ประกาศโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) ครั้งที่ 2 15ก.ย.57 อ่าน(6) witoon
  ประกาศโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน (รย,2) 28ส.ค.57 อ่าน(393) witoon
  แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ดร.พักตร์วิภา ตะเพียนทอง 26ส.ค.57 อ่าน(357) witoon
  คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2557 25มิ.ย.57 อ่าน(1631) witoon
  คุณครูโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 17มิ.ย.57 อ่าน(1856) witoon
   
           ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
   สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และได้มีการแข่งขันสุดยอดวิทยาศาสตร์ระดับสายชั้นเพื่อรับเกียรติบัตรและรางวัลในวันวิทยาศาสตร์ เปิด[92]เมื่อ 8ก.ย.57 อ่านต่อ..    โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาจัดค่ายคณิตศาสตร์(Math Camp) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิด[105]เมื่อ 29ส.ค.57 อ่านต่อ..
   โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา นำลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปจัดกิจกรรม "ปลูกต้นจิตสาธารณะ" ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เปิด[356]เมื่อ 16ส.ค.57 อ่านต่อ..    โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีถวายพระพร ถวายพานพุ่ม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนารถ ณ หอประชุมจงกลนี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เปิด[338]เมื่อ 11ส.ค.57 อ่านต่อ..
   โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาสตร์ (Mini Math Camp) สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมจงกลนี เปิด[231]เมื่อ 27ก.ค.57 อ่านต่อ..    โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2557 ณ วัดราชประดิษฐาน จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557  เปิด[254]เมื่อ 8ก.ค.57 อ่านต่อ..
          เด็กดี/เด็กเก่ง/ครูดี/ครูเก่ง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
   เด็กหญิงปาณิสรา แก้วสระแสน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร ระดับช่วงชั้นที่ 1 การแข่งขันคณิตศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 17 เปิด[102]เมื่อ 3ก.ย.57 อ่านต่อ..    นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 20 ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2557 เปิด[90]เมื่อ 29ส.ค.57 อ่านต่อ..
   เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาได้รับรางวัลจากโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เปิด[208]เมื่อ 17ก.ค.57 อ่านต่อ..    เด็กชายณัฐภูมิ สนธิพันธ์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ไดัรับรางวัลจากการแข่งขัน INEX Sumo Robot Cop 2014 เปิด[141]เมื่อ 17ก.ค.57 อ่านต่อ..
   "การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม" ลูกๆอนุบาลสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 โรงเรียนสาธิตและห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2557 เปิด[276]เมื่อ 7ก.ค.57 อ่านต่อ..    เด็กคิดดี เด็กชายธนวิทย์ หวังวงศ์ศิริ เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เปิด[256]เมื่อ 25มิ.ย.57 อ่านต่อ..
   ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2556 จากคุรุสภา เปิด[198]เมื่อ 6มิ.ย.57 อ่านต่อ..    ขอแสดงความยินดีกับนายธวิช สุดใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  เปิด[168]เมื่อ 6มิ.ย.57 อ่านต่อ..
         ข่าวการศึกษา
          คิดถึงโรงเรียน/คิดถึงครู/แนะนำน้องๆ
สคบ.เตือนน้อง ๆ หนู ๆ ตื่นเต้น แห่ซื้อหน้าโรงเรียนชลบุรีหลากสีสวยงามตื่นตาเม็ดเท่าหัวไม้ขีดแช่ น้ำยิ่งพองเท่าลูกปิงปอง เป็นตัวดูดน้ำขยายได้ถึงพันเท่า.
เปิด[614] เมื่อ 29ม.ค.56 อ่านต่อ..
สคบ. เก็บตัวอย่าง 'หมากฝรั่งไฟช็อต' ของเล่นใหม่ที่ขายตามหน้าโรงเรียนมาตรวจสอบหลังได้รับร้องเรียน พบอันตรายถึงขั้นทำให้เสียชีวิต กระแสไฟฟ้าสูงถึง 736 โวลต์มากกว่าค่ากระแสไฟตามบ้า.
เปิด[508] เมื่อ 29ม.ค.56 อ่านต่อ..
งานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ” อินดาบา ” (INDABA) เป็นภาษาพื้นเมืองในอาฟริกาของเผ่าซูลู.
เปิด[589] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
มารู้จักกับ GQ หรือ Globalization Quotient กันนะคะ.
เปิด[766] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ .
เปิด[646] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
การพูดจากับคนขับรถแท็กซี่ ไม่ควรพูดมาก หรือให้ความสนิทสนมมากเกินไป และควรสังเกตคำพูด หรือสายตา ของคนขับรถอยู่ตลอด หากรู้สึกไม่ปลอดภัยให้รีบลงจากรถ.
เปิด[461] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
เด็กมาหาวิธีเรียนเก่งแบบง่าย ๆ กันดีกว่าค่ะ.
เปิด[882] เมื่อ 9ก.ค.55 อ่านต่อ..
ความเห็นของผู้ที่มีความห่วงใยต่อการใช้ Teblet กับนักเรียนชั้น ป.1 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดความสมบูรณ์ และเกิดประโยชน์กับตัวนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ.
เปิด[1414] เมื่อ 4พ.ค.55 อ่านต่อ..
ชนิดทะเบียนรถ ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกระบุว่า 1.รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน รถยนต์รับจ้างสามล้อ รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง และรถจักรยานยนต์รับ.
เปิด[1378] เมื่อ 9ก.ค.53 อ่านต่อ..
           เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   
           งานวิจัยในชั้นเรียน
   
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3525-1133, 0-3524-5052
e-mail : anubanay@hotmail.com